Thuis in uw branche

De dividenduitkering

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 29-11-2022

In deze praktijkhandreiking besteden wij aandacht aan enkele accountancyaspecten van de huidige civielrechtelijke regelingen voor dividenduitkeringen door de bv, in het bijzonder de balans- en uitkeringstest. Ook gaan we in op enkele verslaggevingsissues en de fiscale aspecten die daaraan zijn verbonden.

Tevens bevat de praktijkhandreiking als bijlage een voorbeeld werkprogramma.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.