Thuis in uw branche

Compartimenteringsreserve: compartimentering in het kader van de deelnemingsvrijstelling

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 31-8-2015

Op 14 april 2015 is het Wetsvoorstel Compartimenteringsreserve door de Eerste Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel is ingediend naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad van 14 juni 2013 waarin is beslist dat de compartimenteringsleer alleen van toepassing is op regelcompartimentering als de wetgever dit ook als zodanig in de wet heeft vastgelegd.

Let op! Deze praktijkhandreiking is na 31 augustus 2015 niet meer geactualiseerd en zal ook niet meer geactualiseerd worden.

Het arrest van de Hoge Raad betekende dat wetswijzigingen alleen direct van toepassing zijn op bestaande stille reserves en deelnemingen, als de wetgever uitdrukkelijk overgangsrecht creëert. De uitkomst van dat arrest was niet volgens de verwachting die het Ministerie van Financiën had. Het thans aangenomen wetsvoorstel vloeit daar ook mede uit voort.

De werking van de compartimenteringsreserve is bepaald niet eenvoudig en kent een veelheid aan details. In deze praktijkhandreiking gaan wij niet op alle nuances in. Het is verstandig om bij toepassing van de compartimenteringsreserve een fiscalist te raadplegen.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.