Thuis in uw branche

Art. 1 EP EVRM en de Nederlandse belastingwetgeving

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 22-6-2018

In deze praktijkhandreiking besteden we aandacht aan de relatie tussen artikel 1 van het Eerste Protocol van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (hierna: art. 1 EP EVRM) en de Nederlandse belastingwetgeving.

In de praktijk komt het steeds vaker voor dat belastingplichtigen menen of stellen dat de Nederlandse belastingwet strijdig is met het Europese recht. Zij beroepen zich dan veelal op een schending van het eigendomsrecht in de zin van art. 1 EP EVRM. Uit de fiscale jurisprudentie tot en met heden blijkt dat een dergelijk beroep slechts zelden leidt tot een succes.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.