Thuis in uw branche

Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel binnen de werkkostenregeling

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 9-8-2022

Over wanneer en hoe aanwijzing van eindheffingsbestanddelen in de vrije ruimte moet plaatsvinden bestaat veel onduidelijkheid. Bureau Vaktechniek heeft de diverse uitingen van onder meer de wetgever en de Belastingdienst geïnventariseerd en hieruit een conclusie getrokken.

Aanleiding van deze praktijkhandreiking zijn de vele vragen die aan Bureau Vaktechniek gesteld worden omtrent het aanwijzen van eindheffingsbestanddelen binnen de werkkostenregeling. Voor velen is onduidelijk wanneer en hoe aanwijzing plaats moet vinden.

Update 9 augustus: Op 28 juli 2022 is in de Staatscourant (2022,18970) een besluit van 21 juni 2022, nr. 2022-159595 gepubliceerd. Dit besluit betreft een actualisering van het besluit van 17 december 2014, nr. BLKB2014/1894M. Met betrekking tot het aanwijzen als eindheffingsbestanddeel is nieuw opgenomen dat de Belastingdienst uitgaat van aanwijzing als eindheffingsbestanddeel voor zover aan de voorwaarden en grensbedragen voor een gerichte vrijstelling is voldaan. Eerder was eenzelfde toezegging al opgenomen in het Handboek loonheffingen. De praktijkhandreiking Aanwijzing als eindbestanddeel binnen de werkkostenregeling is geactualiseerd met het nieuwe besluit zonder dat dit tot ingrijpende inhoudelijke wijzigingen heeft geleid. Voor de wijzigingen wordt verwezen naar de inleiding van de praktijkhandreiking.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.