Thuis in uw branche

Aandachtspunten bij afkoop stamrecht

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 3-11-2014

Belastingplichtigen met een stamrecht staan in 2014 wederom voor een tweesprong. Nu betreft het de afweging tussen afkopen of niet afkopen van het stamrecht.

Let op! Deze praktijkhandreiking is na 3 november 2014 niet meer geactualiseerd en zal ook niet meer geactualiseerd worden.

Per 2014 krijgen belastingplichtigen niet meer te maken met 20% revisierente op de afkoopsom. Echter belangrijker nog is de in 2014 bestaande mogelijkheid om het stamrecht af te kopen en slechts over 80% van de afkoopwaarde belastingheffing verschuldigd te zijn. Deze gereduceerde afkoopmogelijkheid is slechts in 2014 mogelijk.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.