Thuis in uw branche

Gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperiode

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 9-3-2022

Deze praktijkhandreiking richt zich op de verantwoordelijkheid van de accountant voor gebeurtenissen na de einddatum van de periode. Standaard 560 'Gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperiode' is hierbij van toepassing.

Voordat we nader ingaan op Standaard 560 wordt aandacht besteed aan het begrip gebeurtenissen na balansdatum, zoals dat voorkomt in de wetgeving (Titel 9 BW2) en regelgeving op het gebied van externe verslaggeving (Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving).

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.