Thuis in uw branche

Kenmerken SRA-Werkprogramma Controle

Voor het efficiënt uitvoeren van controleopdrachten.

Het SRA-Handboek Controle is uniek voor het mkb en vormt de grondslag van de SRA-Werkprogramma’s voor de controlepraktijk. Vanzelfsprekend sluit het aan bij alle op de accountantscontrole van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) en de Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden.

Verbeter uw werkzaamheden

Met de SRA-Werkprogramma's kunt u de efficiency en de kwaliteit van de werkzaamheden binnen uw kantoor sterk verbeteren.

De werkprogramma’s zijn volledig gebaseerd op risicoanalyse. Wij maken daarbij onderscheid tussen standaard risico’s en klantspecifieke risico’s. De standaard risico’s zijn verwerkt in standaard beheersmaatregelen (opgenomen in de AO/IB checklists) en standaard werkprogramma’s (met name cijferanalyses en detailcontroles). Ook besteden wij veel aandacht aan informatietechnologie.

De werkprogramma's bieden goede guidance bij het controleren met behulp van de computer. De werkprogramma’s zijn vraaggestuurd waardoor per klantspecifieke situatie de juiste taken worden getoond.

Daarnaast kunt u vanuit het werkprogramma de relevante NV COS en RJ raadplegen, net als het SRA-handboek en de bijbehorende praktijkhandreikingen.

Kenmerken van het SRA-Werkprogramma Controle:

  • Naadloze aansluiting bij de steeds complexere wet- en regelgeving.
  • Heldere gestructureerde controleaanpak, gericht op risico- en gevoeligheidsanalyse.
  • Efficiënte controlebenadering die zoveel mogelijk steunt op interne beheersing en IT.
  • Effectieve werkprogramma’s gebaseerd op een unieke controleaanpak afgestemd op de mkb-praktijk.
  • Ruime aandacht voor de invulling van de natuurlijke adviesfunctie.

De technische ondersteuning voor het SRA-Werkprogramma Controle is er vanuit de volgende leveranciers:

Contact

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Paul Davids:
E wp@sra.nl
T 030 656 60 60