Thuis in uw branche

Stap 2: De collegiale toetsing

Een collegiale toetsing houdt in dat de kwaliteit van uw kantoor getoetst wordt. De reviewcommissie neemt het functioneren van uw kantoor kritisch onder de loep op alle domeinen. 

Tijdens de ballotagetoetsing bespreken we de organisatiestructuur, toetsen we de opzet van uw interne kwaliteitssysteem en een aantal dossiers. Het reviewteam bepaalt op basis van de omvang van uw praktijk en het onderzoek naar het kwaliteitsstelsel, hoeveel en welke dossiers getoetst worden. Als uw kantoor voldoet aan de kwaliteitseisen, dan dragen we uw kantoor voor bij het bestuur.

Nog niet op kwaliteitsniveau?

Mocht uw kantoor bij een ballotagereview geen ruime voldoende krijgen, maar bestaat het vertrouwen dat dat binnen afzienbare termijn wel het geval zal zijn? U krijgt de kans om toe te werken naar het gewenste kwaliteitsniveau. We registreren uw kantoor als aspirant-lid.

Aspirant-lid

Aspirant-lidmaatschap kan ook worden toegekend als de ballotageprocedure langer duurt dan een jaar, bijvoorbeeld omdat de toetsingsprocedure van de Raad voor Toezicht afgewacht moet worden. Een aspirant-lid betaalt contributie en kan dus gebruikmaken van de faciliteiten van SRA om het kantoor op het gewenste niveau te krijgen; het mag zich echter niet profileren als SRA-kantoor. 

Bij advies tot aspirant-lidmaatschap is een voordracht aan het bestuur niet nodig. Het is, op termijn, natuurlijk de bedoeling om wel het vereiste niveau te behalen. Na toekenning van een aspirant-lidmaatschap wordt binnen maximaal 1 jaar teruggekomen voor een vervolgreview. In deze periode zit een aspirant-lid dus nog in de ballotageprocedure.

Door naar stap 3

Contactpersonen

Secretariaat Reviewcommissie

Review-team
Esther Vermeulen
Assistent Projectmanager
E review@sra.nl
T 030 656 60 60  
Margreet Kwakernaak
Reviewsecretariaat
E 
review@sra.nl
T
030 656 60 60 
Mieke Herinckx-Meijer
Projectmanager Beleid en Kwaliteit
E review@sra.nl
T 030 656 60 60