Thuis in uw branche

Stap 1: Ballotage-lid

Op het moment dat u het inschrijfformulier, het opgaveformulier omzetgegevens en de instapkosten heeft voldaan, is uw kantoor ballotage-lid. U mag zich dan nog niet profileren als SRA-lid, maar al wel gebruikmaken van de faciliteiten die SRA te bieden heeft.

Loopt hertoetsing door de NBA?

Zit uw kantoor in de hertoetsingsprocedure van de NBA Raad voor Toezicht? Dan kunt u ook het lidmaatschap van SRA aanvragen. De NBA wil zicht houden op het verloop van het verbeteringsproces en houdt kantoren onder haar hoede tot het kantoor door de Raad voor Toezicht met een voldoende beoordeeld is. In sommige gevallen is het mogelijk dat er gekozen wordt voor een gezamenlijke toets van de NBA en SRA. Het initiatief voor een gezamenlijke toetsing ligt bij het kantoor. De Raad voor Toezicht en SRA hebben hierover contact.

Onlangs getoetst door de NBA? 

Indien een kantoor het lidmaatschap aanvraagt en onlangs door de Raad voor Toezicht is getoetst, is het volgende afgesproken. Voorwaarde is dat de beoordeling van deze toetsing voldoende was, anders is de voorgaande alinea van toepassing. Het kantoor wordt gevraagd een kopie van de NBA-toetsing aan SRA te sturen en de vragenlijst kwaliteitsbeheersing (en aanvullende gegevens) aan te leveren. Op basis hiervan beoordeelt de regiocoördinator of een SRA-toetsing nog noodzakelijk is. Over het algemeen zal dit wel het geval zijn, daar SRA ook naar andere zaken kijkt (bijvoorbeeld op fiscaal gebied).

Door naar stap 2

Contactpersonen

Secretariaat Reviewcommissie

Review-team
Esther Vermeulen
Assistent Projectmanager
E review@sra.nl
T 030 656 60 60  
Margreet Kwakernaak
Reviewsecretariaat
E 
review@sra.nl
T
030 656 60 60 
Mieke Herinckx-Meijer
Projectmanager Beleid en Kwaliteit
E review@sra.nl
T 030 656 60 60