De Kantorenbenchmark

Inzicht in omzet, tarieven en productiviteit

Analyse

De Kantorenbenchmark geeft inzicht in de prestaties van uw kantoor in 2022 ten opzichte van kantoren van gelijke omvang en met een vergelijkbare praktijk.

U krijgt een helder inzicht in:

  • de gemiddelde gerealiseerde productie in euro, bij-/afboekingen en gemiddelde omzet per activiteit
  • de daadwerkelijk gerealiseerde gemiddelde omzet per medewerker, in uren en euro's
  • de daadwerkelijk doorberekende tarieven
  • de behaalde gemiddelde productiviteit
  • het daadwerkelijk gerealiseerde gemiddelde inkomen per vennoot
  • diverse financiële kengetallen, zoals de debiteurentermijn
  • de gemiddelde winst- & verliesrekening en balans
  • de verwachte omzet- en kostenontwikkelingen 
De deadline voor aanmelding was 8 september 2023. Aanmelden voor de Kantorenbenchmark 2024 is mogelijk vanaf begin april 2024.

De aandachtspunten voor uw kantoor

U krijgt een duidelijk overzicht van onderdelen waarop uw kantoor afwijkt van de referentiegroep. Zo ziet u in één oogopslag wat de aandachtspunten zijn voor uw kantoor. De aandachtspunten geven u een handvat bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering van uw kantoor.

In het vernieuwde Benchmarkdashboard kunt u voortaan zelf rapportages en analyses maken. Zo kunt u uw eigen ranking binnen de betreffende klasse zien en worden de resultaten zowel in absolute cijfers als in procenten weergegeven. Ook kunt u in dit dashboard een trendanalyse maken, waardoor u nog beter de ontwikkelingen van uw kantoor kunt zien. Tevens kunt u voor verschillende grafische weergaves kiezen en de gegevens exporteren.

Start onderzoek en prijs

De Kantorenbenchmark is gestart in juni 2023. De deadline voor aanmelding was 8 september 2023. U ontvangt in oktober 2023 een rapportage, toegespitst op uw kantoor inclusief de benchmarkcijfers en toegang tot het benchmarkdashboard.

Deelname aan de Kantorenbenchmark kost € 350. Doet u ook mee aan het Salarisonderzoek en het IT-kostenonderzoek? Dan betaalt u slechts € 895 voor alle drie.

Contact

Heeft u vragen over de Kantorenbenchmark? Neem dan contact op met Tony van Oorschot via:

E onderzoeken@sra.nl
T 030 656 60 60