Thuis in uw branche

Beoordelen

My Performance tool

Aan het einde van het jaar kan de medewerker een zelfevaluatie invullen voor de functiecompetenties  behoren. Ook de leidinggevende vult deze evaluatie in voor de medewerker. Dit beoordelingsformulier, dat werkt met een vijfpuntschaal, vormt vervolgens een mooie basis om een eindejaar gesprek te voeren. Ook de specifieke leerdoelen kunnen beoordeelt worden door zowel medewerker als leidinggevende.

De beoordelingsformulieren worden, net als de jaarplannen, in het portfolio van de medewerker opgeslagen in het systeem. Dit ondersteunt tevens het bepalen van de ontwikkelcompetenties voor het opvolgende jaar.

Overzichtspagina My Performance tool

Contact

Heeft u vragen over de My Performance-tool? Neem contact op met: 

 Bram Mookhoek 

Bram Mookhoek
HR Consultant
E bmookhoek@sra.nl
T 030 656 60 60