Data en onderzoek: grip op uw bedrijfsvoering

Logo Data en Benchmark

SRA initieert jaarlijks vier onderzoeken: het Arbeidsvoorwaardenonderzoek bestaande uit het Salarisonderzoek en Onderzoek Secundaire Arbeidsvoorwaarden, het IT-kostenonderzoek en de Kantorenbenchmark. De data en resultaten uit deze onderzoeken geven u inzicht in uw bedrijfsvoering. En in die van andere kantoren. Zo kunt u op vele fronten tijdig bijsturen en marktconform opereren.

1) Kantorenbenchmark

Hoe presteert uw kantoor in vergelijking met andere SRA-kantoren? Wat zijn de aandachtpunten voor uw kantoor en wat u kunt mogelijk verbeteren? De Kantorenbenchmark geeft antwoord op deze en meer vragen!

Inzicht in omzet, tarieven en productiviteit

De Kantorenbenchmark geeft inzicht in de prestaties van uw kantoor ten opzichte van kantoren van gelijke omvang. U krijgt een helder beeld van:

 • de gemiddelde productie in euro, bij-/afboekingen en gemiddelde omzet per activiteit
 • de gemiddelde omzet per medewerker, in uren en euro's
 • de gemiddelde tarieven
 • de gemiddelde productiviteit
 • het gemiddelde inkomen per vennoot
 • financiële kengetallen, zoals de debiteurentermijn
 • gemiddelde winst- & verliesrekening en balans

Start in april 2024

De Kantorenbenchmark start op 2 april 2024. U ontvangt in september 2024 een rapportage, toegespitst op uw kantoor inclusief de benchmarkcijfers.

Meer informatie Kantorenbenchmark

2) IT-kostenonderzoek

Automatisering, de beveiliging van uw netwerk en data en al uw investeringen in (nieuwe) software en hardware zullen een van uw grootste kostenposten zijn. Hoeveel geeft u hier nu jaarlijks precies aan uit en hoe zit dat bij andere kantoren? Door deelname aan het IT-kostenonderzoek krijgt u hier inzicht in.

Compleet overzicht

In het IT-kostenonderzoek wordt gevraagd naar de volgende zaken:

 • Jaarlijkse kosten on-premises software (licenties en onderhoudscontracten)
 • Jaarlijkse kosten van softwareabonnementen
 • Uitgaven voor onderhoud en beheer van de IT-infrastructuur (incl. hosting)
 • Uitgaven voor computers en randapparatuur
 • Uitgaven voor telefonie en datacommunicatie
 • Uitgaven voor beveiliging / securitymaatregelen
 • Kosten van verzekeringen
 • Kosten van eigen intern IT-personeel (incl. opleidingen)
 • Uitgaven aan inhuur voor advies en consultancy
 • Ad hoc IT-gerelateerde uitgaven

Start in april 2024

Het IT-kostenonderzoek start in april 2024. U ontvangt in september 2024 een rapportage, toegespitst op uw kantoor inclusief de benchmarkcijfers.

Meer informatie IT-kostenonderzoek

3) Arbeidsvoorwaardenonderzoek bestaande uit het Salarisonderzoek en Onderzoek Secundaire Arbeidsvoorwaarden

Het Arbeidsvoorwaardenonderzoek bestaat uit de twee deelonderzoeken 'Salarisonderzoek' en 'Onderzoek Secundaire Arbeidsvoorwaarden'. Het Salarisonderzoek is met de gegevens van ruim 11.000 medewerkers van SRA-kantoren het grootste salarisonderzoek in Nederland is onder accountants- en belastingadvieskantoren. De data uit dit onderzoek zijn daarmee zeer representatief én maatgevend.

Salarisonderzoek

Vennotenonderzoek en medewerkersonderzoek

Het onderzoek is gesplitst in een medewerkers- en vennotengedeelte. Uiteraard zijn ook de rapportages met de uitkomsten gesplitst en worden apart aangeboden.

Medewerkersgedeelte

 • gemiddelde aanvang- en eindsalarissen van onderstaande functies/disciplines
 • gemiddeld betaalde salarissen
 • de gemiddeld leeftijden van medewerkers
 • gemiddelde uurtarieven en declarabele uren
 • secundaire arbeidsvoorwaarden

Vennotengedeelte

 • gemiddelde management fee
 • gemiddelde winst
 • gemiddelde productiviteit
 • gemiddelde uurtarieven en declarabele uren

Start in januari 2025

Het Salarisonderzoek start in januari 2025. U ontvangt in maart 2025 een rapportage, toegespitst op uw kantoor inclusief de benchmarkcijfers.

Meer informatie Salarisonderzoek

Onderzoek Secundaire Arbeidsvoorwaarden

Dit nieuwe deelonderzoek is een stevige uitbreiding van wat eerder werd uitgevraagd. Tal van secundaire én tertiaire arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen waardoor u een beter beeld krijgt of uw organisatie in de pas loopt met uw collega-kantoren. Secundaire Arbeidsvoorwaarden is uitgesplitst naar kantoorgrootte/aantal medewerkers, uitgesplitst naar regio en is SRA-breed.

Onder meer wordt uitgevraagd:

 • het gemiddeld aantal vakantie en/of ADV dagen
 • het type pensioenregeling
 • de studiekostenregeling, betaling en terugbetaling
 • de omrekenfactor
 • lease- en mobiliteitsregelingen
 • reiskostenvergoedingen
 • thuiswerkvoorzieningen
 • overwerkvergoedingen, jubileumvergoedingen en overige personele voorzieningen

Start in juli 2024

Het Onderzoek Secundaire Arbeidsvoorwaarden start in juli 2024. U ontvangt in september 2024 een rapportage, toegespitst op uw kantoor inclusief de benchmarkcijfers.

Meer informatie Onderzoek Secundaire Arbeidsvoorwaarden