Data en onderzoek: grip op uw bedrijfsvoering

Logo Data en Benchmark

SRA initieert jaarlijks drie onderzoeken: het Salarisonderzoek, het IT-kostenonderzoek en de Kantorenbenchmark. De data en resultaten uit deze onderzoeken geven u inzicht in uw bedrijfsvoering. En in die van andere kantoren. Zo kunt u op vele fronten tijdig bijsturen en marktconform opereren.

1) Kantorenbenchmark

Hoe presteert uw kantoor in vergelijking met andere SRA-kantoren? Wat zijn de aandachtpunten voor uw kantoor en wat u kunt mogelijk verbeteren? De Kantorenbenchmark geeft antwoord op deze en meer vragen!

Inzicht in omzet, tarieven en productiviteit

De Kantorenbenchmark geeft inzicht in de prestaties van uw kantoor ten opzichte van kantoren van gelijke omvang. U krijgt een helder beeld van:

 • de gemiddelde productie in euro, bij-/afboekingen en gemiddelde omzet per activiteit
 • de gemiddelde omzet per medewerker, in uren en euro's
 • de gemiddelde tarieven
 • de gemiddelde productiviteit
 • het gemiddelde inkomen per vennoot
 • financiële kengetallen, zoals de debiteurentermijn
 • gemiddelde winst- & verliesrekening en balans

Start in juni 2023

De Kantorenbenchmark is gestart in juni 2023. De deadline voor aanmelding was 8 september 2023. U ontvangt in oktober 2023 een rapportage, toegespitst op uw kantoor inclusief de benchmarkcijfers.

Meer informatie Kantorenbenchmark

2) Salarisonderzoek

Het Salarisonderzoek is met de gegevens van ruim 9.000 medewerkers van SRA-kantoren het grootste salarisonderzoek in Nederland is onder accountants- en belastingadvieskantoren. De data uit dit onderzoek zijn daarmee zeer representatief én maatgevend.

Vennotenonderzoek en medewerkersonderzoek

Het onderzoek is gesplitst in een medewerkers- en vennotengedeelte. Uiteraard zijn ook de rapportages met de uitkomsten gesplitst en worden apart aangeboden.

Medewerkersgedeelte

 • gemiddelde aanvang- en eindsalarissen van onderstaande functies/disciplines
 • gemiddeld betaalde salarissen
 • de gemiddeld leeftijden van medewerkers
 • gemiddelde uurtarieven en declarabele uren
 • secundaire arbeidsvoorwaarden

Vennotengedeelte

 • gemiddelde management fee
 • gemiddelde winst
 • gemiddelde productiviteit
 • gemiddelde uurtarieven en declarabele uren

Start in juni 2023

Het Salarisonderzoek is gestart in juni 2023. De deadline voor aanmelding was 8 september 2023. U ontvangt in oktober 2023 een rapportage, toegespitst op uw kantoor inclusief de benchmarkcijfers.

Meer informatie Salarisonderzoek

3) IT-kostenonderzoek

Automatisering, de beveiliging van uw netwerk en data en al uw investeringen in (nieuwe) software en hardware zullen een van uw grootste kostenposten zijn. Hoeveel geeft u hier nu jaarlijks precies aan uit en hoe zit dat bij andere kantoren? Door deelname aan het IT-kostenonderzoek krijgt u hier inzicht in.

Compleet overzicht

In het IT-kostenonderzoek wordt gevraagd naar de volgende zaken:

 • Jaarlijkse kosten on-premises software (licenties en onderhoudscontracten)
 • Jaarlijkse kosten van softwareabonnementen
 • Uitgaven voor onderhoud en beheer van de IT-infrastructuur (incl. hosting)
 • Uitgaven voor computers en randapparatuur
 • Uitgaven voor telefonie en datacommunicatie
 • Uitgaven voor beveiliging / securitymaatregelen
 • Kosten van verzekeringen
 • Kosten van eigen intern IT-personeel (incl. opleidingen)
 • Uitgaven aan inhuur voor advies en consultancy
 • Ad hoc IT-gerelateerde uitgaven

Start in juni 2023

Het IT-kostenonderzoek is gestart in juni 2023. De deadline voor aanmelding was 8 september 2023. U ontvangt in oktober 2023 een rapportage, toegespitst op uw kantoor inclusief de benchmarkcijfers.

Meer informatie IT-kostenonderzoek