Thuis in uw branche
Bekijk alle vaktechnische kringen

Compliance kring 2023-2024

SRA organiseert op vier locaties SRA-Compliance kringen

Tijdens de kwartaalbijeenkomsten van deze kring behandelt een gastspreker 'oplossingsgericht' een thema met betrekking tot compliance.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

Overzicht

Prijs SRA-leden: € 735,00
Groepsgrootte: 50
PE-uren/punten:
AA/RA/RC 10
RB Algemeen 10
Bestemd voor: Compliance officer
Leerdoelen:

Overall leerdoel:
Vanuit de compliance officers praktijk op de hoogte blijven van de actuele wet- en regelgeving en hierover sparren met deskundigen en collega’s.

Ik ben in staat om:

 • Een risicobeoordeling voor witwassen en terrorismefinanciering uit te voeren en ongebruikelijke transacties te herkennen en op de juiste wijze te melden.
 • De Standaards ISQM-1en ISQM-2 toe te passen en bij te dragen aan de uitvoering ervan in de praktijk.
 • De actualiteiten op het gebied van wet- en regelgeving toe te passen en bij te dragen aan de naleving ervan in de praktijk.
 • De gevolgen van uitspraken van de Accountantskamer te vertalen naar maatregelen binnen mijn eigen kantoor.

Uw contactpersoon

Danielle Janssen van Rumpt

Daniëlle Janssen – Van Rumpt

Manager Kringbijeenkomsten

E djanssen@sra.nl
030 656 60 60

Alle docenten

Inhoud

Tijdens de kwartaalbijeenkomsten van deze kring behandelt een gastspreker 'oplossingsgericht' een thema met betrekking tot compliance.

Er is gelegenheid om met de gastspreker en collega’s van gedachten te wisselen over vraagstukken rond het thema. U kunt vooraf cases uit uw praktijk over het onderwerp inbrengen.

De bijeenkomsten worden veelal voorgezeten door een lid van de SRA-Commissie Vaktechniek. Het overleg is exclusief bedoeld voor compliance officers werkzaam bij SRA-kantoren en uitsluitend toegankelijk voor leden van de kring. 

 

Tijden

 • Start altijd om 16.00 uur en eindigt om 18.30 uur
 • Aansluitend vindt er een netwerkborrel plaats

Programma 2023-2024

 • WWFT - ervaringen BFT (okt 2023)
 • ISQM-1 en ISQM-2 en de gevolgen voor compliance (nov/dec 2023)
 • Ervaringen Toezicht AFM (maart 2024)  
 • Lessen uit de rechtspraak (juni 2024)

Voordelen lidmaatschap 

 • U bent verzekerd van deelname aan de vier kringbijeenkomsten
 • U heeft invloed op de keuze van de thema's en de te behandelen stof
 • U houdt uw vakkennis up to date
 • U investeert 10 PE-uren (AA/RA/RC) of 10 (RB) PE-punten per bezochte bijeenkomst*

*Ook in het kader van de NPVE is het belangrijk om uw vakbekwaamheid op peil te houden. Het volgen van deze actualiteitenbijeenkomsten past hierbij uitstekend (het aantal PE-uren hieraan besteed is een indicatie van de belasting).

Een jaarlidmaatschap kost voor het seizoen 2023-2024 voor vier bijeenkomsten € 735 (€ 184 per bijeenkomst). Het kringlidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd.

Er zijn Compliance kringen in Houten (Postillion Bunnik), Eindhoven (Van der Valk), Zwolle (Mercure) en Nootdorp (Van der Valk).

Het thema "Ervaringen Toezicht AFM" in maart 2024 vindt alleen plaats in Bunnik en Eindhoven.

Locatie & Datum

BUNNIK

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16.00 uur (einde: 18.30 uur). Aansluitend vindt er (desgewenst) een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 09-10-2023, 12-12-2023, 11-03-2024 en 19-06-2024
Locatie: Postillion Hotel Utrecht Bunnik in Bunnik / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR37592

DEN HAAG-NOOTDORP

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16.00 uur (einde: 18.30 uur). Aansluitend vindt er (desgewenst) een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 10-10-2023, 07-12-2023, 11-03-2024 in Bunnik of 20-03-2024 in Eindhoven en 17-06-2024
Locatie: Van der Valk Hotel Den Haag - Nootdorp in Nootdorp / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR37595

EINDHOVEN

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16.00 uur (einde: 18.30 uur). Aansluitend vindt er (desgewenst) een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 05-10-2023, 30-11-2023, 20-03-2024 en 13-06-2024
Locatie: Van der Valk Hotel Eindhoven in Eindhoven / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR37594

ZWOLLE

Tijd & bijzonderheden: De kringbijeenkomsten starten altijd om 16.00 uur (einde: 18.30 uur). Aansluitend vindt er (desgewenst) een netwerkborrel plaats. Beschikbaar
Wanneer: 02-10-2023, 28-11-2023, 11-03-2024 (Bunnik) of 20-03-2024 (Eindhoven) en 11-06-2024
Locatie: Mercure Zwolle in Zwolle / routebeschrijving
Cursuscode: FVKR37596

Programma

WWFT - ervaringen BFT (okt 2023)

De herziene Wwft blijkt lastiger dan gedacht en vraagt veel van u als accountant én van uw kantoor. Het cliëntonderzoek is verder aangescherpt en welke transacties zijn nu echt ongebruikelijk? Wat betekent dit voor uw werkzaamheden? Ook geeft het BFT een toelichting op haar toezicht en de (thematische) onderzoeken die uitgevoerd worden. Daarnaast is de Wwft auditfunctie opgenomen in de wet. SRA en BFT hebben samengewerkt aan de ontwikkeling van een werkprogramma dat aansluit bij het thema onderzoek ‘de toetsing van de Wwft auditfunctie’ van de AFM en het BFT. Tijdens deze bijeenkomst wordt hier ook kort aandacht aan besteed.
Gastsprekers: vertegenwoordigers Bureau Financieel Toezicht (BFT)

ISQM-1 en ISQM-2 en de gevolgen voor compliance (nov/dec 2023)

Met ingang van 15 december 2022 zijn de International Standard on Quality Management (ISQM) 1 en 2 van kracht. ISQM-1 vervangt ISQC-1, die de basis vormt voor de Nederlandse kwaliteitsregelgeving voor controle-, Assurance- en aan Assurance verwante opdrachten. ISQM-2 gaat specifiek over de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB). Wat is nieuw of gewijzigd en wat betekenen deze Standards in de Nederlandse context? Wat houdt de overgang van ‘kwaliteitsbeheersing’ naar ‘kwaliteitsmanagement’ in voor de inrichting van de compliance functie?
Gastspreker: Pieter Mansvelder RA is partner bij Kriton, verbonden aan het vaktechnisch bureau van SRA, verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en lid van de Accountantskamer.

Ervaringen toezicht AFM (maart 2024)  

Het toezicht van de AFM bestaat onder meer uit onderzoek naar het stelsel van kwaliteitsbeheersing, de kwaliteitsgerichte cultuur en de kwaliteit van wettelijke controles. Naast reguliere onderzoeken voeren zij ook regelmatig incident- en themaonderzoeken uit. Welke uitkomsten en aandachtspunten komen er uit deze onderzoeken naar voren? Hoe ziet het toezicht er voor 2024 uit, wat zijn de trends en ontwikkelingen en welke gevolgen hebben deze voor de compliance binnen uw kantoor?
Gastspreker: vertegenwoordigers Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Lessen uit de rechtspraak (juni 2024)

Tijdens deze bijeenkomst behandelen we op een praktische en interactieve wijze de uitleg van onze beroepsregels aan de hand van actuele tuchtuitspraken. Wat kunnen we leren van een klacht en uitspraak van de rechter? Tot hoever reikt de verantwoordelijkheid, zorgplicht en geheimhouding van de accountant en wat zijn de gevolgen voor het beleid en de werkzaamheden binnen het kantoor?
Gastsprekers: Dirk ter Harmsel AA/RB is lid van de Accountantskamer en Elly van der Velden AA is Verbonden aan SRA-bureau Vaktechniek.

Docent(en)

Vertegenwoordigers Bureau Financieel Toezicht (BFT)

Bureau Financieel Toezicht (BFT)is een onafhankelijke integrale toezichthouder op het werk van notarissen, gerechtsdeurwaarders en enkele Wwft-plichtige specifieke beroepsgroepen, zoals accountants en administratiekantoren.

Pieter Mansvelder

Pieter Mansvelder RA

Pieter Mansvelder RA is partner bij Kriton, verbonden aan het vaktechnisch bureau van SRA, verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en lid van de Accountantskamer.

Vertegenwoordigers Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren, lenen, pensioenen, kapitaalmarkten, assetmanagement en accountantsorganisaties en verslaggeving.

Dirk ter Harmsel

Dirk ter Harmsel AA/RB

Dirk ter Harmsel AA/RB is directeur vaktechniek Accountancy bij Alfa Accountants en Adviseurs.

Elly van der Velden

Elly van der Velden AA

Elly van der Velden AA is verbonden aan SRA-bureau Vaktechniek.