Thuis in uw branche

SRA-Whitepaper PKI-overheidscertificaat

Antwoorden op vragen aangaande het PKI-certificaat en het vernieuwen hiervan

Sinds 1 januari 2013 is het verplicht om de aangiften IB en Vpb bij de Belastingdienst aan te leveren via Standard Business Reporting (SBR). Daarnaast wordt door uitvragende partijen steeds meer om SBR-rapportages gevraagd.

Om deze aangiften en rapportages vanuit uw (aangifte)software te kunnen doen, is behalve geschikte software, een zogenaamd PKI-overheidscertificaat benodigd. Deze certificaten kennen een einddatum en kunnen niet worden verlengd. Er moet dus een nieuw certificaat worden aangevraagd! Dit betekent dat de aanvraagprocedure voor een certificaat (deels) opnieuw worden doorlopen. Het is aan de leverancier (CSP) om hier binnen de gestelde kaders invulling aan te geven. 

Lastig en tijdrovend

Belangrijk om te weten is dat eventuele wijzigingen zoals een nieuw KvK-nummer (bijvoorbeeld door een nieuwe rechtsvorm) tot gevolg hebben dat uw oude machtigingsregistraties onder uw oude certificaat niet meer toegankelijk zijn na het vervangen van het certificaat. Het omzetten van deze machtigingsregistraties naar een nieuw certificaat is nu nog een lastig en tijdrovend karwei. SRA heeft bij de Belastingdienst aangedrongen op een werkwijze waarbij machtigingsregistraties per kantoor in één keer kunnen worden omgezet naar een nieuw KvK-nummer.

Voor meer informatie over de aanvraagprocedure over het aanvragen van een (nieuw) PKI-certificaat en de functionaliteit voor het omzetten van de machtigingen, lees onderstaande whitepaper.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.