Thuis in uw branche
Dossier KwaliteitLees de updates In het publiek belang

Dossier In het publiek belang

SRA vindt dat kwaliteit in de sector voorop moet staan. Waar verbeteringen nodig zijn, moet verbeterd worden. SRA houdt haar leden daarom periodiek een spiegel voor. Geldende wet- en regelgeving is de norm van de review.

Van belang is te onderkennen dat elk accountantskantoor een eigen identiteit heeft. Vanuit die eigen identiteit moet elk accountantskantoor kiezen hoe zij 'kwaliteit' en het kwaliteit(borging)systeem wil vormgeven. Uiteindelijk moet het SRA-merk dat het kantoor hanteert voor haar hele dienstverleningspakket, staan voor kwaliteit.

Rapport en duiding

Specifiek voor kantoren die op basis van een AFM-vergunning wettelijke controles verrichten in het mkb-segment, bieden de 53 aandachtsgebieden van het rapport In het publiek belang (september 2014) handvatten om kwaliteit en bijbehorende cultuur en gedrag te toetsen. En te verbeteren. SRA onderschrijft de maatregelen.

Wel hebben we ons sterk gemaakt voor specifieke duiding ervan voor accountantskantoren die werken in het mkb. Samen met de werkgroep niet-oob-accountantsorganisaties heeft SRA de aandachtsgebieden door vertaald in het rapport In het publiek belang: het kan echt beter! (PDF, NBA).

Voor uw dagelijkse praktijk

Hieronder treft u een bundeling aan van alle informatie en tools die wij uw kantoor in het kader van In het publiek belang bieden om de kwaliteit te toetsen en waar nodig te verbeteren. Voor al uw vaktechnische of andere vragen over dit dossier kunt u terecht bij de Helpdesk van het SRA Vaktechnisch Bureau: vaktechniek@sra.nl of 030-6566060.

Maatregelen implementeren

Om alle maatregelen voor niet-OOB organisaties inzichtelijk te maken, heeft SRA een praktisch Exceldocument opgesteld. Per maatregel vermelden we een toelichting, uitvoeringsperiode en de mogelijke ondersteuning vanuit SRA.

Het Cultuur- en gedragsonderzoek

Uw kantoor moet zorgdragen voor een cultuur die in de gehele organisatie gericht is op kwaliteit en publiek belang. Hoe kan SRA u hierbij ondersteunen? Met het Cultuur- en gedragsonderzoek.

HRM & In het publiek belang

Hier vindt u informatie en voorbeelden over de noodzakelijke aanpassingen op HRM-terrein.

Vaktechnische Kring Kwaliteits- en beleidsbepalers

Tijdens de bijeenkomsten van de Kring Kwaliteits- en beleidsbepalers behandelen we vanuit diverse invalshoeken en met diverse sprekers onderdelen uit het rapport. We zoomen uitgebreid in op de maatregelen die moeten leiden naar een betere kwaliteit van de niet-oob-accountantsorganisaties.

Signalering Vaktechniek 

SRA-Vaktechniek kreeg naar aanleiding van de in het rapport opgenomen maatregelen 'In het publiek belang' veel vragen inzake de interpretatie van Maatregel 2.1. – het aanstellen van de externe onafhankelijke assessor. Lees daarom de SRA-signalering Implementatie Maatregel 2.1 De externe onafhankelijke assessor.

Veel gestelde vragen

Over de 'In het publiek belang' maatregelen leven veel vragen. De meest gestelde vragen plus antwoorden hebben we gebundeld. De vragen zijn afkomstig van zowel SRA-leden als van de website van de NBA.

Bijeenkomsten

Regelmatig organiseert SRA bijeenkomsten over het thema In het publiek belang. Bekijk het aanbod:

Gerelateerde informatie

Achtergrond