Thuis in uw branche

Vaktechnische publicaties en acties

NBA-publicaties

SRA werkt op dit moment aan de ontwikkeling van een aantal vaktechnische publicaties.

  • Te gebruiken voorbeeldverklaringen
  • Aangepaste opdrachtbevestigingen
  • Uitleg vaktechnische aandachtsgebieden

Daarnaast verwijzen we naar alle relevante vaktechnische publicaties van de NBA omtrent fraude.

Rapporteren in de sectie 'Controleaanpak frauderisico’s in de controleverklaring'

Op korte termijn te verwachten

  • Handreiking Rapporteren in de sectie ’Controleaanpak frauderisico’s in de controleverklaring'

Rapporteren over continuïteit in de controleverklaring

Pilot NBA