Thuis in uw branche

TEK: Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb

Overzichtspagina TEK

  • Publicatiedatum: 21-3-2023
  • Laatste update: 3-10-2023
Bakker

De TEK is een regeling die evenals de TVL is gebaseerd op de Europese staatsteunregels. De TEK biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-bedrijven wiens energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet en voldoen aan de voorwaarden van de regeling. Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie voor de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK).

Let op! De TEK is gesloten voor aanvragen. De regeling was open van 21 maart 2023 09:00 uur tot en met 2 oktober 2023 17:00 uur.

Aanvraag TEK

TEK was open van 21 maart 09:00 uur tot en met 2 oktober 2023 17:00 uur. U kon dan met terugwerkende kracht aanvragen voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. De TEK is voor mkb-ondernemingen die geconfronteerd zijn met een sterke stijging van de energiekosten.

Voorwaarden TEK-regeling

De TEK-regeling kent een aantal voorwaarden:

  1. De energiekosten zijn minimaal 7% van uw omzet (de energie-intensiteitseis), zie de voorbeeldberekening op de site van de RVO,
  2. U bent ingeschreven bij de KVK (uiterlijk 31 december 2022),
  3. U bent als ondernemer in Nederland gevestigd,
  4. U heeft een zakelijk energiecontract, en
  5. U bent een mkb-onderneming volgens de mkb-toets van de Europese Commissie, zie de mkb-toets hiervoor.

De subsidie is gebaseerd op gemodelleerde verbruiks- en prijsgegevens en dus niet op het daadwerkelijke gebruik en de actuele prijs van energie. Hierdoor kunnen aanvragen sneller worden behandeld. Om de regeling eenvoudig te houden, wordt voor de vergoeding niet gekeken naar de werkelijke energiekosten.

De TEK kent ook een aantal specifieke begrippen, zie hiervoor de begrippenlijst TEK op de RVO-site.

Wat is de (maximale) vergoeding?

De TEK kent een drempelbedrag en een maximumprijs voor elektriciteit en gas:

  • Voor elektriciteit geldt een drempelbedrag van € 0,35 per Kwh en een maximum van € 0,95 cent.
  • Voor gas geldt een drempelbedrag van € 1,19 per m3 gas en een maximum van € 3,19.

Boven het drempelbedrag wordt 50% vergoed, waarbij rekening wordt gehouden met het maximumbedrag. De maximumbedragen zijn de modelprijzen voor 2022. Daarnaast geldt een maximumvergoeding van € 160.000.

Let op! Bij de afrekening wordt rekening gehouden met de modelprijzen over 2023. Deze kunnen dus lager zijn, waardoor de situatie zich kan voordoen dat uw klant subsidie terug moet betalen bij de afrekening.

Voor wie geldt de TEK?

De TEK geldt voor mkb-ondernemingen die voldoen aan de mkb-toets van de Europese Commissie.

Stichtingen, verenigingen en overige instellingen die voldoen aan de voorwaarden, kunnen de regeling ook aanvragen. Het gaat dan vooral om instellingen die worden aangemerkt als onderneming en dus omzet genereren. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor sportverenigingen.

De TEK geldt ook voor groepen van verbonden ondernemingen. Ook hiervoor staat op de RVO-site een uitgebreide uitleg.

De aanvraag

De aanvraag kan worden gedaan via MijnRVO.nl met e-herkenning. U heeft voor de aanvraag een aantal gegevens nodig. Naast algemene gegevens dient u de omzet over 2022 aan te leveren. Bij de TEK wordt de omzet, net als bij de TVL, volgens de btw-aangiften aangehouden. Een andere belangrijk gegeven is de EAN-code.

Meer informatie over de voorbereiding van de aanvraag is te vinden op de site van de RVO.

Als u de aanvraag heeft ingediend, beoordeelt de RVO deze. De maximale termijn daarvoor is 8 weken. Bij toekenning ontvangt u vooralsnog een voorschot van 35% (was eerder 50%). Dit bedrag wordt binnen 5 dagen overgemaakt naar de ondernemer.

De aanvraag tot vaststelling

Medio februari 2024 zijn de modelprijzen 2023 bekend en moet een de aanvraag tot vaststelling worden gedaan. Dit kan tot en met 31 mei 2024.

Bij de definitieve aanvraag wordt niet meer gekeken naar de maximumprijs maar naar de gemiddelde werkelijke prijs over 2023, de modelprijs.

Let op! Dit kan ertoe leiden dat bij dalende prijzen in 2023 de ondernemer een deel of alle subsidie terug moet betalen. De RVO geeft aan dat - indien nodig - het mogelijk is om met individuele gevallen betalingsregelingen te treffen.

Hulpmiddelen en FAQ's bij de aanvraag van de TEK

De RVO-site heeft ook een pagina waarop andere hulp wordt aangeboden voor ondernemers die te maken hebben met hogere energiekosten.

Wet- en regelgeving

Raadpleeg bij uw werkzaamheden ook de regeling zelf. In paragraaf 4 wordt uitgelegd wat onder energie-intensiteit wordt verstaan.

Eerder over TEK verschenen op SRA.nl

Ook in de Nieuwsbank

Heeft u een abonnement op de Nieuwsbank? Daar staat ook een artikel over dit onderwerp klaar dat u naar uw klanten kunt sturen. Heeft u nog geen abonnement op de Nieuwsbank? Kijk dan hier voor meer informatie. Bekijk ook de nieuwe abonnementsvorm met jaarlijks de Special Lonen, Miljoenennota en Eindejaarstips.

Contact

Neem voor inhoudelijke vragen en meer informatie over de TEK contact op met:

Bureau Vaktechniek
E vaktechniek@sra.nl
T 030 656 60 60