Thuis in uw branche
Bekijk het dossier AVG en Privacy

Inventarisatie Softwareleveranciers Wbp en AVG

Veel SRA-kantoren gebruiken dezelfde software en moeten met deze leveranciers in het kader van zowel de Wbp als de AVG verwerkersovereenkomsten sluiten. SRA heeft geïnventariseerd op welke wijze de verschillende leveranciers invulling geven aan het voldoen aan de Wbp en AVG.

In het overzicht dat u hieronder kunt downloaden zijn de resultaten van de inventarisatie door SRA weergegeven waarbij de door de leveranciers gegeven antwoorden zijn samengevat.

Dit overzicht is in juli 2018 opnieuw geactualiseerd.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.