Thuis in uw branche

Wijzigingen doorgeven

Wijzig je van werkgever of onderbreek je de praktijkopleiding? Geef de wijziging door via de ELO zodat het stagebureau deze kan verwerken.

Wijziging van praktijkbegeleider of werkgever

Wijzig je van praktijkbegeleider of werkgever? Geef de wijziging door via de ELO onder het kopje Wijzigingen. Zorg ervoor dat je ook een nieuwe praktijkopleidingsovereenkomst indient in de ELO als je wijzigt van werkgever!

Wisselen van stagebureau

In sommige gevallen moet je bij verandering van werkgever ook wisselen van stagebureau:

  • Ben je bij een SRA-kantoor gaan werken, dan kun je overstappen naar het SRA-Stagebureau.
  • Ga je bij een niet SRA-kantoor werken, dan zul je moeten overstappen naar een ander stagebureau.

In beide gevallen zorg je er zelf voor dat je stagedossier door je vorige stagebureau wordt overgedragen aan het nieuwe stagebureau via de ELO.

Overstappen binnen een jaar

Je kunt binnen een opleidingsjaar overstappen naar een andere werkgever. Je schrijft dan wel een aanvullend POP in verband met wisseling werkgever. Het kan zijn dat het daarnaast nodig is om een extra verslag te schrijven. Neem daarom altijd even contact met ons op.

Praktijkopleiding onderbreken

In sommige gevallen kun je je praktijkopleiding onderbreken. Bijvoorbeeld bij:

  • langdurige ziekte;
  • onvoldoende vordering van het theoretisch deel van de opleiding waardoor niet met het derde jaar begonnen kan worden;
  • werkzaamheden die niet tot de stagevereisten kunnen worden gerekend.
  • stationering in het buitenland;
  • het door andere omstandigheden ontbreken van de mogelijkheid om aan de vaardigheidseisen te voldoen.

Wil je je praktijkopleiding tijdelijk onderbreken, geef het dan aan via de ELO of neem even contact met ons op. Vermeld dan ook de reden en de ingangsdatum van de onderbreking.

Contact

Team Stagebureau

SRA-Stagebureau
E stagebureau@sra.nl
T 030 656 60 60