Thuis in uw branche

Gebruikelijk loon medisch specialisten met een aanmerkelijk belang 2019

Branchesignalering

  • Publicatiedatum: 21-5-2019

Het loon van een aanmerkelijkbelanghouder moet ten minste gesteld worden op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (artikel 12a van de Wet op de Loonbelasting 1964).

In dit memo wordt een berekening gegeven voor het gebruikelijk loon van medisch specialisten, waarbij is uitgegaan van de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS). Naar onze mening geven deze arbeidsvoorwaarden een goede grondslag voor de berekening van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.