Thuis in uw branche

Motor laten draaien

Als motor van de BV Nederland, is het noodzakelijk dat financiering op de primaire en secundaire kapitaalmarkt toegankelijk blijft voor het mkb.

Om die toegankelijkheid te kunnen garanderen, pleit SRA ervoor om een betere infrastructuur te creëren waarin de voordelen van de primaire en de secondaire kapitaalmarkten worden gecombineerd met de alternatieve financieringsmogelijkheden. Regulatie is daarbij van belang, in de vorm van een monitoringsysteem en goede verantwoordingen.

Rol voor de SRA-adviseur

Hier ligt een rol voor de SRA-adviseur: het geven van transparantie in de vorm van zekerheid en de communicatie erover. Als verantwoordelijke man of vrouw voor de financiële logistiek (denk aan SBR, e-facturering) is de SRA-adviseur in staat om inefficiënties in de keten op te lossen. Ook kan de adviseur een regisseursfunctie vervullen bij de stapeling van verschillende geldbronnen.