Thuis in uw branche
Contact / Reacties Uw eigen visie, suggesties, wensen of aanbevelingen zijn van harte welkom! Geef uw reactie

ZZP-er en vertrouwen

  • Auteur: Jan Zweekhorst
  • Publicatiedatum: 22-9-2017

De afgelopen periode is er veel aandacht geweest voor de ZZP-er: door verschillende personen is in diverse samenstellingen nagedacht over de vraag of het mogelijk is om de ZZP-problematiek op te lossen binnen de huidige wet- en regelgeving.

Grootste probleem lijkt dat er geen of weinig vertrouwen is. ZZP-ers en opdrachtgevers zijn angstig om opdrachten te verstrekken of aan te gaan. Men twijfelt daarbij dus over de vraag of de opdrachtnemer als ZZP-er/ondernemer op moet/kan treden dan wel dat de opdrachtgever als inhoudingsplichtige zal moeten optreden. 

Een oplossing die wellicht het vertrouwen in de markt kan herstellen is dat de vraagstelling bij een HT-adviseur (horizontaal toezicht) wordt neergelegd die op basis van vertrouwen en transparantie voor een beperkte periode (terugwerkende kracht) zekerheid geeft.

Registratiepakket

Het HT-kantoor zal op een transparante wijze kenbaar moeten maken, en ook reproduceerbaar, hoe men de beoordeling heeft uitgevoerd en op basis waarvan. Daarbij zou dan een registratiepakket waarin allerlei zaken vastliggen een rol kunnen spelen. De adviseur legt vast hoe en waarom hij tot een bepaald oordeel is gekomen.

De meeste ZZP-ers en opdrachtgevers zijn ook na een dergelijk oordeel van een adviseur bang dat de Belastingdienst op een later moment, bijvoorbeeld bij een controle, een ander standpunt inneemt.

Een HT–kantoor zou in overleg met de Belastingdienst dan afspraken kunnen maken over hoe de advisering tot stand komt en wat men daarbij vastlegt. Dit alles zou moeten leiden tot de conclusie dat indien de Belastingdienst op een later tijdstip anders beslist, dit pas van toepassing kan zijn vanaf dat nieuwe beoordelingsmoment. Kortom geen terugwerkende kracht en correcties.

Meer zekerheid verkrijgen

Door deze werkwijze is het voor opdrachtnemers en -gevers mogelijk om, alhoewel voor een beperkte tijd, een behoorlijk grote mate van zekerheid te verkrijgen. Dat zou moeten leiden tot meer vertrouwen in de markt en dus weer tot het verstrekken van opdrachten.

In gesprekken met technici is het platform van TenderPlace, DBA, verbeterd en aangepast zodat er een werkbare oplossing is ontstaan. Door Jan Zweekhorst is een bijdrage geleverd aan de verbeteringen en de contacten en gesprekken met de Belastingdienst. Inmiddels is het management enthousiast en op 25 oktober zal er een gesprek zijn met de softwareleverancier, ZZP-experts en technici van de Belastingdienst en Jan Zweekhorst. Bedoeling is te komen tot een definitief schriftelijk akkoord.


Terug naar de overzichtspagina