Thuis in uw branche

Wensenlijstje

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 22-12-2017

Wat heeft 2018 voor ons in petto? Mijn wensenlijstje is als volgt:

De MCA komt tot de conclusie dat de kantoren op de goede weg zijn; veel energie is gestoken in het adresseren van de wicked problems en de daarop voorgestelde maatregelen. Ondanks dat wicked problems normaal gesproken onoplosbaar zijn...

De AFM rapporteert over de Next 5. En heeft als oordeel dat de kwaliteit van de wettelijke controle duidelijk is verbeterd. Meer dan verwacht. Ook constateert de toezichthouder, in navolging van de MCA, dat de aandacht voor cultuur en gedrag tot de gewenste effecten leidt.

De NBA krijgt in juni een voorzitter die alle van belang zijnde partijen verbindt.

De politiek komt tot de conclusie dat de accountants op de goede weg zijn. Voorlopig zijn geen nadere maatregelen noodzakelijk.

De media dragen bij aan een positieve beeldvorming over accountants en de accountantskantoren.

Bij SRA nemen we alle kantoren mee naar The Next Level, uitmondend in een excellente en duurzame kwaliteit van dienstverlening -dus in alle domeinen. Het SRA-label staat voor dé accountants, werkzaam in het mkb.

En voor u allen wens ik alle goeds voor 2018; zowel op zakelijk als persoonlijk vlak.

We spreken elkaar weer in het nieuwe jaar. Dan gaan we weer met veel plezier aan de slag met het vullen van de blanco pagina's van dit lobbydagboek.


Terug naar de overzichtspagina Lobby dagboek