Thuis in uw branche
Contact / Reacties Uw eigen visie, suggesties, wensen of aanbevelingen zijn van harte welkom! Geef uw reactie

Wat blijft?

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 31-5-2017

Er was behoorlijk wat belangstelling voor het debat over ‘De mkb-accountant in 2030’, georganiseerd door NBA. De kern van mijn presentatie laat zich vatten in de stelling: ‘Als de accountant zich bewuster zou zijn van zijn huidige rol & functie, dan zou er niet zoveel gediscussieerd worden over zijn rol & functie over 10 jaar!’

Die rol en functie, waar ook de oorsprong van de beschermde titel ligt, is het toevoegen van betrouwbaarheid en zekerheid aan verantwoordingen door ondernemers en uitingen door ondernemers in het algemeen. Met dit uitgangspunt zal over 10 jaar, en wellicht ook lang daarna, onze rol en functie nog steeds hetzelfde zijn. Dat scheelt een hoop discussie.

Wat wel snel en aanzienlijk verandert, is de omgeving waarin we deze rol en functie moeten pakken c.q. behouden. Trendwatchers denken dat IT de zekerheid en betrouwbaarheid overneemt. Mijn mening is dat IT en digitalisering veel zal veranderen maar dat de toegevoegde waarde van onze rol en functie zal blijven. De focus zal dus moeten liggen op de invulling daarvan. Alleen al het begrip ‘blockchain’ wordt, zonder dat men de inhoud daarvan precies begrijpt, als argument gebruikt dat ook onze rol en functie zal verdwijnen. Ik denk dat dat een misvatting is. Elke dag in de krant zie je dat de roep om zekerheid en betrouwbaarheid en als uitvloeisel daarvan rechtmatigheid, steeds meer aandacht krijgt. Als je dit alles combineert, begrijp ik niet dat men dit als bedreigend ziet in plaats van een kans. Via deze blog is het uiteraard een aanzet tot meningsvorming en ik sta altijd open voor verdere discussie.

Terug naar de overzichtspagina >>