Thuis in uw branche

Verwondering

  • Auteur: SRA-bestuur
  • Publicatiedatum: 4-10-2016

De berichtgeving van 4 oktober jl. rond het verslag van de Raad van Toezicht (NBA) heeft intern bij SRA en NBA tot de nodige ophef geleid. Eufemistisch gesteld: de tekst van het persbericht was niet geheel duidelijk. Toch leverde de ophef nog iets positiefs op: de Monitoring Commissie Accountancy werd namelijk wakker geschud.

Binnenkort zal de commissie vanuit haar eigen verantwoordelijkheid naar buiten komen met de eerste monitoringrapportage over de invoering van de maatregelen uit het rapport In het publiek belang. En daar hoort ook het niet-OOB-segment bij. En de SRA(-kantoren), op het terrein van de wettelijke controle best een 'belangrijke speler', ook als het gaat om toetsingen wegens het convenant met de AFM. Sterker nog, de commissie beperkt haar werkzaamheden niet alleen tot de wettelijke controle.

Gelukkig kunnen we constateren dat de MCA in ieder geval toegankelijk is gebleken in de communicatie over de duiding van de stand van zaken in ons segment.  In aanvang waren we wat benauwd over de communicatie, maar die lijkt zich positief te ontwikkelen. Neemt niet weg dat ik me blijf verwonderen over hoe zaken elkaar in gang kunnen zetten...

Terug naar de overzichtspagina >>