Thuis in uw branche

Van uw speciale verslaggever: highlights Beconoverleg

  • Auteur: Jan Zweekhorst
  • Publicatiedatum: 30-5-2018

Half mei vond het Beconoverleg weer plaats, het overleg tussen de organisaties van belastingadviseurs en de Belastingdienst. Ter tafel komen praktische zaken uit het dagelijks verkeer tussen Belastingdienst en de belastingadviseur. Uw speciale verslaggever stipt een aantal punten uit het overleg aan.

Vlekkeloze aangiftecampagne

De Belastingdienst is tevreden over de gang van zaken. In cijfers ziet dat er ongeveer zo uit: 9,1 miljoen aangiftes zijn binnen, waarvan 99% digitaal en 127.000 op papier, vanuit 7,9 miljoen uitnodigingen. 790.000 telefoontjes zijn ontvangen en 59.000 HUBA-afspraken (Hulp bij Aangifte) vonden plaats op 30 locaties.

Om mogelijke verstoringen tegen te gaan, bestond een (internet)afknijpsysteem. Dat is niet gebruikt. Wel vond twee maal een DDos aanval plaats. De aanslagen liggen op schema. Helaas is printer bottle-neck.

Beheerste vernieuwing Belastingdienst

De April-brief vanuit het Ministerie van Financiën over onder meer de continuïteitsproblemen van de Belastingdienst, zorgde voor enige commotie in de politiek. Al jaren, vanaf 2014, bestaat een investeringsagenda die in 2017 herijkt werd.

Begin 2017 verscheen een rapport van de heren Borstlap en Joustra, die onderzoek deden naar de besluitvormingsprocessen binnen de Belastingdienst. Zij kwamen met aanbevelingen voor verbeteringen, met name in de topstructuur. De structuur zou gelijk moeten worden getrokken aan die van andere ministeries. Die inzet op vernieuwing zorgde voor verscherpt toezicht en een investeringsstop.

De April-brief geeft aan dat de Belastingdienst moet vernieuwen. Stilstand is achteruitgang. Daarvoor maakt staatssecretaris Snel zich hard. De Belastingdienst is inmiddels gestart met een wervingsprogramma.

Horizontaal toezicht door ontwikkelen; Ontwikkelagenda MKB 

Vanaf 2017 zijn we bezig om Horizontaal toezicht (HT) verder te brengen. De Belastingdienst vindt dat deze ontwikkeling te traag gaat. Doorontwikkeling ervan maakt inmiddels onderdeel uit van ontwikkelagenda mkb. Daarin wordt bijvoorbeeld nagedacht om 'MVO' HT-status te geven.

Nieuwe kpi's zijn noodzakelijk om te kunnen sturen. In juni zal het management van de Belastingdienst een rondje langs de beconorganisaties doen – waaronder vanzelfsprekend SRA - om de wensen ten aanzien van de ontwikkelagenda mkb verder inhoudelijk te bespreken.

Terug naar de overzichtspagina Lobby dagboek