Thuis in uw branche

Strategie = Executie

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 27-10-2017

Ook als SRA-bestuur zijn we druk doende onze strategie voor de komende jaren te ontwikkelen. Een van de centrale vragen daarbij is hoe we het beeld dat over onze kantoren leeft, op positieve wijze kunnen beïnvloeden. Niet alleen gaat het om ondernemers, brancheorganisaties, politiek of media, maar ook om het krachtenveld AFM, MCA en NBA.

Basismotto daarbij is dat je meer bereikt met samenwerking dan tegenwerking. Het is goed om van elke speler op het veld te weten wat zijn doelen zijn. En vanuit dat punt te acteren in de communicatie. In dit krachtenveld is het ook een kunst om te spreken in het luisteren van de ander c.q. om te schrijven in het lezen van de ander. 

Uiteraard moet ons huis daarbij op orde zijn. Anders hebben wij geen recht van spreken en schrijven. In de komende bestuursvergaderingen zullen we hier verder inhoud aan gaan geven. Op de SRA-dag, tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 december wil ik u graag op de hoogte brengen van onze stippen op de horizon.

 

Terug naar de overzichtspagina