Thuis in uw branche

Samen echt Beter

 • Auteur: SRA-bestuur
 • Publicatiedatum: 11-11-2016

Vanochtend tijdens de bestuursvergadering op basis van de cijfers verheugd kunnen constateren dat het Samen echt Beter gaat! De nulmeting begint niet alleen een positief beeld op te leveren van de stand van de kwaliteit bij SRA-kantoren met een niet-oob-vergunning, ook de verbeterplannen van de nog niet voldoende scorende kantoren tonen de wil aan om daadwerkelijk te verbeteren.

Na de berichtgeving van de laatste week, onder andere vanwege de rapportage van de Monitoring Commissie Accountancy, dat met name het niet-oob-segment nog veel stappen moet maken richting vertrouwensherstel, is dit een opsteker. Wat blijkt dus: Het kan echt beter! Nu is het door naar de eenmeting, waaruit moet blijken dat het kwaliteitsniveau zich handhaaft dan wel nog verder verbetert.

Huidige status

Waar staan we nu concreet, na de nulmeting en de eerste opvolging van de verbeterplannen die elk kantoor met een onvoldoende (categorie 2 t/m 4) moet maken? Een overzichtje.

Nulmeting

Van de 194 niet-oob-vergunninghoudende SRA-kantoren zitten 176 kantoren na de nulmeting in het Samen Beter-programma. Voordat de opvolging van de verbeterplannen van start ging, noteerden we het volgende:

 • categorie 1: 56 kantoren
 • categorie 2: 72 kantoren
 • categorie 3: 44 kantoren
 • categorie 4: 4 kantoren

Opvolging na verbeterplan

Volgens de procedure van Samen Beter moesten de 120 kantoren met een onvoldoende een verbeterplan maken. Aan de hand van het verbeterplan worden de kantoren opnieuw beoordeeld. Inmiddels zijn 75 kantoren bezocht voor deze opvolging. Ook zijn er al vier kantoren bezocht voor de eenmeting, de opvolging van zowel onvoldoende score als onvoldoende verbeterplan.

Weg omhoog

Dat levert de huidige, actuele status van Samen Beter op:

 • 84 kantoren scoren een voldoende (categorie 1)
 • 35 kantoren scoren een onvoldoende, categorie 2 (na de opvolging van het verbeterplan)
 • 15 kantoren scoren een onvoldoende, categorie 3 (na opvolging van het verbeterplan)
 • 0 kantoren scoren een onvoldoende, categorie 4 (na opvolging van het verbeterplan)
 • 1 kantoor met score 2 na de eenmeting 

Ondanks dat we er nog niet zijn, werken deze cijfers wel mee aan het herstel in de kwaliteit van onze dienstverlening en daarmee in het herstel van het maatschappelijke vertrouwen. Laten we samen voortgaan op deze weg van Samen Beter! 

Terug naar de overzichtspagina >>