Thuis in uw branche
Contact / Reacties Uw eigen visie, suggesties, wensen of aanbevelingen zijn van harte welkom! Geef uw reactie

Opgefrist Ondernemersperspectief

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 30-8-2017

De vakantie is voorbij. Ik zal u niet vermoeien met de zaken die allemaal tussendoor geregeld of gebeurd zijn. Zoals bijvoorbeeld de publicatie over de niet-deelnemende kantoren –met naam en toenaam- aan de NBA-Monitor In het Publiek belang. Internetconsultaties. Of het Leerdocument voor SRA-leden met een Wta-vergunning.

Nee, ik richt mijn blik op de toekomst. We gaan immers allemaal in de spurt dit jaar volmaken. Over vier maanden is het al 2018 en er moet nog zoveel gebeuren. Met name in het Haagse. In dat teken stond de eerste bestuursvergadering van MKB Nederland die er inmiddels al weer op zit. Als mede-initiatiefnemer is MKB Nederland druk doende zijn beleid van de aloude tegenstelling "werkgever/werknemer" in rap tempo om te vormen naar het spreken over "de onderneming", als samenwerking tussen werkgever en werknemer. Veel meer van deze tijd!

De vakbeweging gaat echter nog steeds uit van tegenstellingen in plaats van het zoeken naar samenwerking. Wat mij betreft leeft zij nog in de oudheid. De realiteit is dat grenzen vervagen. Het zal zeer de vraag zijn of er sowieso nog een soort centraal akkoord gaat worden gerealiseerd. Belangrijk is voor onze cliënten dat de loondoorbetaling bij ziekte wordt aangepakt alsook een herziening  van de WWZ c.q. de hervorming van het ontslagrecht. Ik verwacht dat op deze terreinen in het kader van samenwerking op de werkvloer geen compromis meer mogelijk is. 

Meer weten?

Terug naar de overzichtspagina >>