Thuis in uw branche
Contact / Reacties Uw eigen visie, suggesties, wensen of aanbevelingen zijn van harte welkom! Geef uw reactie

Op zoek naar meer zekerheid op maat

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 18-9-2017

Vandaag een leuk gesprek gehad met kenniscentrum Nemacc/Erasmus Universiteit over een lopend onderzoek naar geloofwaardigheid toevoegen aan andere dan historische informatie.

Tegelijkertijd hebben we de mogelijkheid besproken van een ander, daaraan te koppelen nieuw onderzoek. Uit te voeren in 2018. Het gaat hier om een onderzoek dat in het verlengde ligt van onze rol en functie als accountant/adviseur; met name waar het gaat om het toevoegen van geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en zekerheid bij informatie, zowel uit het verleden, heden en toekomst.

De markt onder de controleplicht heeft daarbij onze focus. Daar zijn we juist door de technologische ontwikkelingen meer in staat om assurance te geven op diverse informatiestromen. Het unieke van het onderzoek is dat ook stakeholders worden betrokken. In de loop van het najaar zal dit verder gestalte krijgen.


Terug naar de overzichtspagina