Thuis in uw branche

Op Haagsch bezoek

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 5-4-2018

De afgelopen weken waren zo druk dat ik geen tijd heb gehad om maar een letter op papier te zetten. Maar nu dan toch! Na de langdurige formatie en start van het kabinet heb ik een snelle start gemaakt met gesprekken in het Haagsche. De urgentie om dat te doen kwam omdat D66 het debat over de uitspraken van de Rotterdamse bestuursrechter (zaak Ey/PwC – AFM) in principe voor de zomervakantie wil laten plaatshebben.

Wat mij in ieder geval aangenaam verraste, was dat de coalitiepartijen een serieus luisterend oor hadden en oprecht geïnteresseerd waren in onze sector. Onderwerpen die aan de orde zijn gekomen: de rol, functie en relevantie van de accountant, de noodzaak van betrouwbare informatie(stromen) in het mkb, en visie op toezicht.

Visie op toezicht 

De gesproken Tweede Kamerleden onderkennen duidelijk het belang en de omvang van het mkb, en ondersteunen de bredere visie dat geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en zekerheid pas begint bij de controlegrenzen. Voor wat betreft de visie op toezicht zoeken zij naar wat het gewicht is van de rechterlijke uitspraak en hoe de sector hiernaar kijkt.

Het principe dat het gaat om effectieve uitvoering van de wet met uitleg over wetsstructuur, zonder dat wetswijziging noodzakelijk is, pakken de Kamerleden ook op. Met name de structuur van de wet die het kwaliteitsbeheersingsysteem centraal zet, werd als logisch ervaren. In dat kader vindt de politiek maar ook de sector het van belang dat het niet gaat om tegen de AFM, maar samen met de AFM. De inrichting van effectief toezicht dat recht doet aan een goede wetsuitvoering, is van groot belang.   

Zaaien

Daarnaast heb ik ook uitgebreid gesproken over de vele veranderingen ten goede in onze sector die al zijn gerealiseerd. Er is een duidelijk besef dat er nog steeds wel zaken naar boven komen die zijn oorzaak veelal hebben in de voor-toezicht-situatie, of naijlend daarvan c.q. voordat de ingezette cultuurverandering zichtbaar kon worden.

Ook kwam ter tafel de verder te ontwikkelen vormen van Horizontaal Toezicht door de Belastingdienst, en de (wederom) noodzaak van betrouwbare informatie in alle geledingen van onze economie. Het is de politici duidelijk dat administratieve lastendruk van ondergeschikt belang is bij betrouwbare informatiestromen. Administratieve lastendruk manifesteert zich met name bij conflicterende regelgeving, voornamelijk op gemeentelijk niveau, zowel binnen de gemeenten als tussen de gemeenten onderling. Kritisch moet worden gekeken naar overbodige regelgeving.

Als laatste discussieerden we over een doorkijk naar toezicht op fiscalisten zoals in diverse landen al gebruikelijk is; maar wel met onze insteek dat fiscalisten en accountants tot elkaar veroordeeld zijn om binnen een kwaliteitsbeheersingsysteem te komen tot goede en aanvaardbare adviezen. Effectief toezicht zal bijdragen aan een toets of de informatiestromen voldoende betrouwbaar zijn en zekerheid geven, en voldoen aan regelgeving.

Kortom, we hebben weer flink gezaaid. 

 

Terug naar de overzichtspagina Lobby dagboek