Thuis in uw branche

Op bezoek bij MCA en AFM

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 3-11-2017

Deze week was een drukke week, met overleggen met zowel de Monitoring Commissie Accountancy als AFM.

De MCA is van plan om in het voorjaar 2018 over de hele sector te rapporteren over de stand van zaken. Hiertoe verwacht ik dat begin 2018 een uitvraag zal worden gedaan bij een selectie van onze SRA-leden. Er is nog geen inzicht in de aard van de vraagstelling. Uiteraard zal het in belangrijke mate over het thema 'cultuur' gaan, in mindere mate over de 53 maatregelen. En als het gaat om cultuur, staan daar natuurlijk de dilemma's uit de vorige MCA-rapportage centraal. Als er meer bekend is, rapporteer ik graag weer naar u terug.

Het bestuurlijk overleg bij de AFM was constructief. We hebben gezamenlijk vastgesteld in een doorkijk naar de komende jaren dat het belangrijk is om goed met de AFM samen te werken. Als het aan beide partijen ligt, zal een verdere doorontwikkeling van het convenant centraal staan. Omdat dit soort gesprekken in een vertrouwelijke setting plaatsvinden, kan en wil ik hier niet verder over uitweiden. Het geeft mij wel vertrouwen dat er een beleid wordt ontwikkeld dat met name voor ons segment goed werkbaar kan en zal zijn.

 

Terug naar de overzichtspagina