Thuis in uw branche

Mona Keijer Bezoekt MKB

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 22-11-2017

De Algemene Ledenvergadering van MKB Nederland werd opgesierd door het bezoek van onze nieuwe staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat: Mona Keijzer.

Uit haar toespraak: ''In een wereld waarin alles groter, anoniemer en onpersoonlijker wordt, onderscheidt het midden- en kleinbedrijf zich door persoonlijk contact en betrouwbaarheid. Het mkb moet die waarden vasthouden en gelijktijdig meebewegen met grillige ontwikkelingen in technologie en markt. Als we willen dat het midden- en kleinbedrijf sterker uit deze veranderingen komt, dan moeten we die menselijke maat en dat vertrouwen koesteren.''

Ik ben benieuwd en kijk ernaar uit hoe de staatssecretaris de komende periode verder gaat invullen.

Hard gemaakt

Daarnaast heb ik mij in de laatste hoofdbestuursvergadering hard gemaakt voor het ongedaan maken van de beperkingen in de afschrijving van het onroerend goed in eigen gebruik. Vooral de recreatiesector heeft hier heel veel last van omdat het rechtstreeks hun investeringscapaciteit aantast.

Ook is door het niet uitvoeren van de drempelverhoging van de Vpb een lastenverzwaring mogelijk van een 2.500 euro in 2018. In feite komt dat niet echt in de publiciteit. Er wordt niet over gecommuniceerd.

Als we de Belastingplannen en het Regeerakkoord beschouwen is er eerder sprake van een lastenverzwaring dan vermindering voor ondernemers. Laten we hopen dat de lobby van SRA en MKB Nederland vruchten zal afwerpen.


Terug naar de overzichtspagina Lobby dagboek