Thuis in uw branche

Konijn

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 14-5-2018

Tijdens een Compliancekring kwam er toch weer eens een konijn uit de hoge hoed: de eisen die worden gesteld aan een OKB'er. Uit de wetgeving zou blijken dat de OKB'er een extern accountant zou moeten zijn.

Enig onderzoek levert op dat de wet dat inderdaad voorschrijft. Vandaag heb ik daarom uitgebreid gesproken met de Next 5 en de NBA, waarbij we hebben geanalyseerd hoe dit voorschrift in de wet is gekomen. Uit de analyse blijkt dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen OOB en niet-OOB-opdrachten. Afgesproken is dat we in overleg gaan met de regelgevers hoe hier mee om te gaan. We houden u op de hoogte.

 

Terug naar de overzichtspagina Lobby dagboek