Thuis in uw branche

Knollen voor citroenen

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 21-9-2018

Ondanks het mooie weer op Prinsjesdag kwam er toch een aantal behoorlijk donkere wolken binnen drijven; zeker als 'minder lastenverzwaring' voor het mkb wordt verkocht als lastenverlichting voor het mkb. Zo kan ik het ook verkopen. Dit is het welbekende knollen voor citroenen verkopen. Dit betekent ook een extra energieverzwaring in ons lobbywerk.

De inmiddels welbekende konijn uit de hoge-hoed: de dga-leningen belasten, geeft te denken. Zeker als het Ministerie meldt dat hierover met 'het bedrijfsleven' is gesproken. Dit zal een hoog VNO-NCW-gehalte bevatten, vermoeden wij. Dat zullen we zeker voor u uitzoeken.

We krijgen het idee dat het lenen van de BV, dat immers niets anders is dan een tijdelijke uitstel van belastingbetaling of een alternatief voor het lenen van de bank (eigenwoning), als belastingontduiking wordt gekarakteriseerd. Kortom, de dga en zijn vennootschap worden als een belastingparadijs gezien.

Misschien moeten we gewoon constateren dat de belastingdruk in Nederland te hoog is. Misschien moeten we dus iets doen aan de oorzaak en minder aan symptoombestrijding. Want uiteindelijk komt de overheid van de dga niets tekort. Dat er naar individuele situaties wordt gekeken op basis van regelgeving, is niets op tegen. Maar een generale maatregel doet de dga ernstig tekort.

Op dit moment zijn we druk doende om ervoor te zorgen dat er voor 9 oktober voldoende input kan worden gegeven aan de Tweede Kamer.

Dit geschreven hebbende, vertrekken we vanuit SRA naar de NBA voor een vervolggesprek met de Monitoring Commissie Accountancy, over de vorderingen in de niet-OOB-sector en de geplande MCA-uitvraag van 2019.

 

Terug naar de overzichtspagina Lobby dagboek