Thuis in uw branche

Klappen voor de dga voorkomen

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 15-12-2017

De SRA-dag is geen SRA-dag zonder Fiscaal Eindejaarsseminar, zoals gebruikelijk met onze fiscale smaakmakers onder aanvoering van Jan Zweekhorst.

Zowel Hans Zwagemaker als Ruud van den Dool zijn van mening dat vereenvoudiging van ons fiscale stelsel nog steeds niet aan de orde is. Ook moeten we vraagtekens zetten achter elke maatregel die leidt tot uitfasering over meer dan een kabinetsperiode. Het suggereert namelijk een beleid op langere termijn. En dat kan een bewindspersoon of  kabinet nooit  garanderen. In ieder geval was mijn afdronk dat de dga in het fiscale stelsel de klappen krijgt.

Het is mijn vaste voornemen voor 2018 dit via SRA en binnen MKB Nederland aan de kaak te stellen en aandacht voor de dga te vragen bij de politieke woordvoerders. Dit heeft nog zin omdat nog veel zaken pas per 2019 ingevoerd gaan worden. Dat schept kansen.


Terug naar de overzichtspagina Lobby dagboek