Thuis in uw branche
Contact / Reacties Uw eigen visie, suggesties, wensen of aanbevelingen zijn van harte welkom! Geef uw reactie

In retrospect: meer dan een lichtpuntje?

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 30-6-2017

U heeft ongetwijfeld al kennis genomen van het AFM-rapport over de OOB-organisaties: het onderzoek naar de implementatie van de verandertrajecten bij alle OOB-accountantsorganisaties én het onderzoek naar de kwaliteit van de wettelijke controles bij de Big 4-kantoren.

Of... u had het vaste voornemen om de rapportage te lezen maar werd weerhouden door het volume van het rapport.

Natuurlijk worden we niet vrolijk van de toon van de media-uitingen. Maar als we kijken naar de essenties uit de beide onderzoeken, dan krijgen we wel aanknopingspunten om met de nodige nuances door te gaan op de ingeslagen weg.
Wat niet goed (zeker niet in de media) voor het voetlicht is gebracht, is dat een aanzienlijke verbetering na 2015 heeft plaatsgevonden bij een vergelijk tussen de resultaten in de onderzoeken naar de dossiers 2014 en 2015. We moeten daarmee natuurlijk niet de uitkomsten bagatelliseren maar het is meer dan een lichtpuntje zoals de AFM dat noemt.

Wat wel zorgen baart als we onderscheid maken in controles bij beursgenoteerd en niet-OOB ondernemingen (door de OOB-organisaties), is dat bij dat niet-OOB-deel 75% van de gecontroleerde dossiers onvoldoende is. Bij OOB-opdrachten slechts 33%. Dit zou tot de veronderstelling kunnen leiden dat het voor OOB-organisaties moeilijker wordt om goede niet-OOB-controles uit te voeren.

Hetzelfde geldt voor overheid en gemeenten: 100% onvoldoende. Hier liggen ongetwijfeld kansen voor onze kantoren, maar wel met risico's die goed in kaart gebracht moeten worden.

Als je spreekt met de AFM zijn ze nog steeds niet blij, maar wel stukken genuanceerder dan de media oppakken.

Terug naar de overzichtspagina >>