Thuis in uw branche

‘How dare you?’

Column van Harry Marissen, bestuurslid van SRA

  • Publicatiedatum: 17-5-2021
Harry Marissen

'How dare you?' Ik weet nog dat ik het filmpje van de Zweedse Greta Thunberg op YouTube zag. De toen 16-jarige sprak destijds op de VN-Klimaattop. ‘How dare you?’ zei ze tegen de wereldleiders. Zo’n jonge meid die in haar eentje zoveel teweegbrengt. En wij zijn met zovelen.

Ik zou het mooi vinden als we duurzaam ondernemen in het mkb in verenigingsverband een opzwieper kunnen geven. Als SRA met 380 SRA-kantoren en al hun klanten. Dat moet wel, willen we de financiële risico’s en continuïteitsvraagstukken van het Klimaatakkoord ondervangen en ombuigen naar een financieel aantrekkelijke businesscase voor de ondernemer.

Bewustzijn

Dat begint met bewustzijn over de energietransitie en het Klimaatakkoord. Wat kost het een bedrijf om het kantoorpand per 2023 verplicht te verduurzamen naar energielabel C? Wat gebeurt er met die glastuinbouwer als de ODE-belasting verder omhooggaat? Wat kost het om je wagenpark te elektrificeren? Zo mag de binnenvaart voor sommige opdrachtgevers binnen een paar jaar alleen nog maar elektrisch varen, anders worden er geen zaken meer gedaan.

Financiële risico’s

Dit zijn een paar voorbeelden van de gevolgen van het Klimaatakkoord en de energietransitie. Wat betekent het Klimaatakkoord kortom voor je businessmodel? Te weinig bedrijven hebben hier oog voor en dat levert financiële, en dus continuïteitsrisico’s op. De overheid stelt al duurzaamheidseisen bij aanbestedingen. En die eisen stellen de keten, investeerders en de consument ook steeds meer. En natuurlijk, er zijn ook genoeg kansen, bijvoorbeeld voor de cleantech-sector, een sector die met zijn technologieën, producten en diensten bijdraagt aan schone oplossingen.

Incorporeren in het businessmodel

Het gaat erom dat u en uw ondernemers zich ervan bewust moeten zijn dat de energietransitie al in volle gang is. En dat die energietransitie in het businessmodel van de ondernemer moet worden geïncorporeerd. Dat erop moet worden geanticipeerd. Denk aan transportbedrijven en de zero-emissiezones die per 2025 voor middelgrote steden worden ingevoerd. Wat betekent dat voor de bedrijfsvoering, investeringsbeslissingen en dus de portemonnee?

Onze expertise als adviseur

Daar kan onze expertise als adviseur een grote rol spelen. Ga in gesprek met uw klant over de energietransitie en het Klimaatakkoord. Breng samen met hem in kaart wat de gevolgen van het Klimaatakkoord zijn. Bereken wanneer hij welke investeringen het beste kan doen en wat dat hem aan CO2-besparingen oplevert. Maak een goed onderbouwd financieel plan, eentje waarbij de bank meteen zijn duim zal opsteken. Laat zien wat u waard bent als de klant zijn productiehal wilde verbouwen en na uw kundigheid financieel goedkoper uit is, meteen verduurzaamt en dat ook toont aan zijn stakeholders.

De nieuwe economie

Ik weet, duurzaam ondernemen is breder en gaat niet alleen om het verduurzamen van je pand en het wagenpark. Het gaat ook om een andere denkwijze, een nieuwe manier van ondernemen. Het gaat om een economie die het welzijn van de mens en het behoud van de natuur centraal stelt, de nieuwe economie wordt-ie wel genoemd.

'Klein' beginnen

Maar als we nou eens ‘klein’ beginnen. Met als inzet CO2-uitstoot terug te dringen bij onze ondernemers door minder energie- en brandstofverbruik. Met een kerngroep van ervaren SRA-kantoren, zodat we kennis met elkaar kunnen opdoen. Met een Koploperproject voor SRA-kantoren, waarmee kantoren zelf kunnen verduurzamen en die ervaring weer kunnen inzetten voor hun klanten. Met een dossier Duurzaam ondernemen over achtergronden van het Klimaatkoord, subsidies, duurzaamheidskringen en -opleidingen. 

Dan weet ik zeker dat ons kleine begin met zovelen als vliegwiel kan dienen voor een toekomstbestendig ondernemerschap en – idealisme of keihard realisme? – een toekomstbestendige wereld.

Harry Marissen
Bestuurslid SRA