Thuis in uw branche

Geen generieke maatregelen voor de sector!

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 21-1-2019

Na onze eigen SRA nieuwjaarreceptie -met de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen op de voorgrond-, volgde aan het begin van deze week de receptie van NBA. Het was goed om dit belangrijke jaar te starten via de informele contacten met de spelers die invloed hebben op beleid en veranderingen in onze sector.

Je voelde de spanning, en ook de verwachting tijdens deze tête-à-têtes dat 2019 wel eens een cruciaal jaar kan zijn voor onze sector. NBA-voorzitter Marco van de Vegte deed zijn uiterste best om toch het brede palet aan accountantswerkzaamheden te benadrukken. En dat de accountancysector bestaat uit meer dan controle alleen.

Ander gewicht

Voor ons is 2019 van belang om het onderscheidende vermogen van onze gemengde praktijken nog beter voor het voetlicht te krijgen. Generieke maatregelen voor de sector doen geen recht aan dit belangrijke onderscheid. Voor zowel accountants, ondernemers, als het publieke belang.

Centraal staat uiteraard het publieke belang (alle stakeholders), maar de invulling en de vertaling naar de gemengde praktijken is van evenzo groot belang. Hierbij is het goed om rekenschap te geven aan het feit dat de belangen van de verschillende stakeholders die samen het publieke belang vormen, een ander gewicht hebben in het mkb-segment. Vandaar dat bijvoorbeeld ook in Wta gesproken wordt over proportionaliteit en complexiteit van de gecontroleerde.

Het is voorwaar een uitdaging om alle ballen in de lucht te houden. Laten we ervan uitgaan dat wij als gemengde praktijk in het mkb kunnen terugkijken op een goed jaar, wanneer we het glas heffen op 2020.


Terug naar de overzichtspagina Lobby dagboek