Thuis in uw branche

Financieringsvraag & -aanbod matchen

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 25-4-2017

In overleg met de VSK (Vereniging Samenwerking Kredietunies) krijgt het veld van de kredietunies langzamerhand duidelijk een sterk overkoepelend orgaan. Zij hebben de steun van ministerie van EZ.  (Bijna) alle kredietunies van Nederland zijn aangesloten bij deze vereniging.

Dit geeft de mogelijkheid tot verdere professionalisering van zowel de backoffice voor deze unies. Alsook de verdere professionalisering om vraag en aanbod te matchen. Als professional (maar ook als lid van de Raad van Advies) vind ik deze ontwikkeling in het financieringsveld zeer waardevol en positief.

Meer weten over stapelfinanciering in het mkb? 8 juni is de dag van de kredietunie

Terug naar de overzichtspagina >>