Thuis in uw branche

Even doorbijten

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 9-10-2017

U heeft vorige week geen nieuwe pagina in het dagboek van mijn hand zien verschijnen. Laten we het erop houden dat het dermate veel is wat er gebeurt, dat het bijna niet op te schrijven is.

‘Wat is Kwaliteit’ is wel het bindende thema. De bijeenkomsten van de NBA Stuurgroep In Publiek Belang (IPB) nemen in frequentie toe, de rondetafels kunnen niet meer worden bijgehouden en de media weten ons nog steeds te vinden. Zelfs de rechter is nu met ons bezig.

Dat laatste lijkt wel van groot belang. Het is voor het eerst dat accountantsorganisaties zich teweer stellen tegen de aanpak en de daaraan gekoppelde oordeelsvorming van de AFM. Specifiek gaat het over de selectiemethodiek van de toezichthouder. En over de stelling dat een dossiertoetsing niet kan leiden tot een oordeel over de kwaliteit van de accountantsorganisatie als geheel. We wachten uiteraard in spanning het oordeel van de rechter af.

Inmiddels staat ook het Leerdocument op onze site in het nieuwe dossier Kwaliteit. Ik wil u van harte aanbevelen dit goed te lezen. Het geeft inzicht in hoe het kantoormanagement moet kijken (en handelen) naar de kwaliteitsaspecten beheersing, cultuur en gedrag en intern toezicht.

Daarnaast zal in de week van 23 oktober de Rootcauseanalyse verschijnen vanuit de Stuurgroep IPB. Daar zult u in ieder geval inzicht krijgen in de oorzaken van de onvoldoendes van de Big 4. Ik kan u nu alvast wel verklappen dat die wat mij betreft in ons eigen niet-OOB-segment niet wezenlijk anders zullen zijn. Als u het leest, zullen de meesten van u dat vast met mij eens zijn.


Terug naar de overzichtspagina