Thuis in uw branche

En dan sla je de krant vanochtend open... deel 2

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 15-12-2017

Even fact checken. In het artikel 'Bij NBA-verkiezing botsen groot en klein' van het Financieel Dagblad van vandaag, claimt NBA-voorzitterskandidaat Marco Moling dat het doorvertalen van de 53 maatregelen In publiek belang (IPB) naar het mkb alleen maar komt omdat hij/Novak zich daarmee bemoeid heeft.

Feit: SRA, in de persoon van Roland Ogink, is de initiatiefnemer van de NBA-werkgroep niet-OOB-accountantsorganisaties die verantwoordelijk is voor de doorvertaling naar de mkb-praktijk.

Moling spreekt ook over een verplichte cultuurscan voor kleine mkb-praktijken.

Feit: de Cultuurscan is geen verplichting. De 53 maatregelen IPB hebben niet de status van wet- en regelgeving.

Moling stelt ook dat hij zich kandidaat heeft gesteld omdat er geen mkb-voorzitter uit de koker van de NBA kwam.

Feit: de NBA heeft voor alles uitgebreid gezocht naar een voorzitter met mkb-roots. Moling kon als lid van het LOA-bestuur volledig op de hoogte zijn van de zoektocht naar een kandidaat met dit profiel. Niemand, ook Moling niet, meldde zich.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we ook bij de tekst van en over Marco van der Vegte aan factchecking hebben gedaan. Daar hebben we geen onjuistheden op feiten aangetroffen. Wij vinden het van belang dat alle accountants kunnen kiezen op basis van juiste informatie.

In het algemeen zou ik nog aan dit artikel willen toevoegen dat het begrip 'mkb-accountant' niet bestaat. Wel bestaan 'accountants werkzaam in het mkb'. De misvatting is steeds dat accountants in het mkb buiten de OOB-kantoren werken. Hetgeen absoluut niet het geval is. Accountants werkzaam in het mkb, werken in alle kantoren, ook bij de grote kantoren.


Terug naar de overzichtspagina Lobby dagboek