Thuis in uw branche

Dichterbij belangrijkste kapitaal

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 22-2-2017

Woensdag, MKB Nederlanddag. In het hoofdbestuur vond een goede discussie plaats over de mogelijke nieuwe inrichting van ons pensioenstelsel.

Zeker na de verkiezingen zal MKB Nederland, zo is besloten in het bestuur, in z'n communicatie meer aandacht besteden aan het belang dat ook voor werknemers een goede positie moet worden geboden. Personeel is immers voor de ondernemingen het belangrijkste kapitaal.

De communicatie over dit belangrijkste kapitaal zal voor de ondernemersvereniging nog wel een hele uitdaging zijn; maar vooral in het kader van pensioenen noodzakelijk. Het evenwicht tussen beheersbaarheid (betaalbaarheid) en een goede pensioenvoorziening voor de werknemers is niet simpel.

Daarnaast zullen met name de pensioenfondsen, waarin werkgevers en werknemers zitten, dichter bij de mensen moeten komen. Zo kan het huidige wantrouwen in de fondsen omgebogen worden naar vertrouwen.

Terug naar de overzichtspagina >>