Thuis in uw branche

Controversieel verklaren

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 24-3-2017

Na verzoek van de VVD om input, hebben we vandaag het motorblok van de politiek geïnformeerd over ons standpunt ten aanzien van de rechtsbescherming accountants(organisaties).

Verwijzend naar de inhoud van onze inbreng, is het voor accountants van belang dat de weg naar de Accountantskamer (c.q. inhoudelijke toetsing) voor normstelling openstaat. Voor het herstel van vertrouwen in onze beroepsgroep is eenduidigheid van normen noodzakelijk. Zonder inhoudelijke toetsing door de Accountantskamer ontstaat niet de noodzakelijke eenduidigheid binnen de normstelling. De noodzakelijke jurisprudentie ontbreekt immers en blijft ontbreken.

En zonder nadere discussie hierover voorzien wij een afbreuk van het proces van vertrouwensherstel in onze beroepsgroep, met name in de kwaliteit van de accountantscontrole.

Ons verzoek aan de Tweede Kamercommissie voor Financiën is dan ook om het deel over de rechtsbescherming uit het wetsvoorstel te halen en controversieel te verklaren. Zo ontstaat ruimte om hier nader over van gedachten te wisselen. 

Terug naar de overzichtspagina >>