Thuis in uw branche

Beweging op de wettelijke controlemarkt

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 9-2-2018

De teller van het aantal vergunninghoudende accountantsorganisaties, zoals te vinden op de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), staat inmiddels op 298: 9 grote accountantsorganisaties met OOB-vergunning en 289 middelgrote en kleinere niet-OOB-vergunninghouders. Het aantal kantoren met een vergunning voor de wettelijke controle daalt dus. Juist in het niet-OOB-(mkb-)segment.

LoesjeJa, die tendens zien wij ook. Maar we moeten ons niet het zand in de ogen laten strooien. Onze eigen SRA monitor levert op dat de markt in beweging is. Beweging betekent dynamiek, verandering. En dat is juist goed voor alle partijen die zich bewegen in het wettelijke controledomein.

Wij zien het ontstaan van combinaties van mkb-kantoren. Deze samenwerking betekent bundeling van krachten, op kwantiteit en kwaliteit. Daar waar drie tot vier kantoren hun vergunning bij de AFM inleveren, komt slechts één vergunning terug. Onze verwachting is dat het aantal vergunninghoudende kantoren nog wel zal dalen. Maar de bodem zal redelijk snel worden bereikt.

Juist kansen voor mkb

Want aan de andere kant zien we ook de tendens dat de grote OOB-kantoren leuke (niet-OOB-)opdrachten aan het afstoten zijn. Een groot deel daarvan wordt opgepikt door accountantskantoren werkzaam in het mkb, waardoor het marktaandeel juist bij die kantoren stijgt. Dat biedt toch mooie perspectieven, zeker als de klantacceptatie goed op orde is. Datzelfde geldt voor de verwachte controlekwaliteit in ruimere zin: als een goed kwaliteitsbeheersingssyteem draait, zullen de interne kosten voor het draaiend houden van de wettelijke controlepraktijk ook beheersbaar zijn.
Bovendien: zolang er binnen het niet-OOB-segment offertes worden uitgebracht die onderling vergeleken grote verschillen geven, dan kun je je afvragen of wij een goed beeld hebben van wat een goede wettelijke controle zou moeten kosten. En daar waar kantoren vinden dat de bijdrage van de wettelijke controlepraktijk in het totaalresultaat te gering wordt, dan is de eerder genoemde tendens van bundeling van krachten bedrijfseconomisch gezien geen onlogische.

Wet- of richtinggevend?

En dat de lat steeds hoger wordt gelegd in het wettelijke controledomein? Voor kantoren geldt (in welke domein zij ook werkzaam zijn): je moet voldoen aan wet- en regelgeving die uiteindelijk door de NBA wordt bepaald. Je zou daarbij wel kunnen discussiëren of de NV COS wetgevend of richtinggevend is. Mijn mening is dat velen denken dat wet- en regelgeving richtinggevend moet zijn. Maar dat is niet de insteek van de toezichthouder: die hanteert de NV COS als wetgeving. En daar draait het volgens mij om.

 

Terug naar de overzichtspagina Lobby dagboek