Thuis in uw branche

Allerhande: een bonte week aan onderwerpen

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 20-4-2018

Allereerst twee kringen Publiek belang bijgewoond waarbij de ervaringen van kwaliteitsbeheersingsystemen van piloten zijn aangelegd tegen kwaliteitsbeheersingsystemen van accountants. Opvallend is dat er veel overeenstemmingen zijn.

Met name als het gaat over het fouten maken door piloten en de communicatie tussen gezagvoerder en co-piloot. Samen nemen zij hetzelfde waar, en toch met een verschillende perceptie.

Overuren

De combinatie van beide professionals zorgt er echter voor dat de kwaliteit beter wordt gewaarborgd dan alleen. Tevens is bij piloten vastgesteld dat fouten na 9 uur in de cockpit relatief gezien aanzienlijk toenemen. Dit geeft te denken over onze eigen agenda's in het voorjaar: veel overuren vanwege ons hoogseizoen. Uit dat oogpunt mogen wij ons bij onze kantoren wellicht gelukkig prijzen omdat de beleving van veel overuren daar relatief minder speelt.

Kredietunies

Tijdens een overleg met de Vereniging Samenwerkende Kredietunies is mij gebleken dat er hard wordt gewerkt aan een Next Level (niet te verwarren met ons eigenkwaliteitsverbeterprogramma). Ook de aangenomen wet voor de kredietunies heeft hieraan bijgedragen. Het voldoen aan de eisen voor bemiddeling is in overleg met de AFM goed geregeld via de Centrale Kredietunie. De branchegerichte benadering lijkt succesvol te zijn.

Werkkostenregeling

Binnen het bestuur van MKB Nederland is de evaluatie van de werkkostenregeling besproken, waarbij wordt ingezet op het volledig invoeren van het noodzakelijkheidscriterium alsook de btw-paragraaf bij het beoordelen van de vrije ruimte. Ook de verruiming naar de personeelsfeesten op extra locaties wordt meegenomen. Daarnaast is het wetsvoorstel voor de kleine ondernemersregelingbesproken. Daarin wordt eindelijk de discriminatie tussen natuurlijk- en rechtspersonen opgeheven. De regeling wordt geharmoniseerd met ‘Europees’t, waardoor de regeling eenvoudiger kan worden toegepast.

Monitoring Commissie Accountancy (MCA) 

Naar verwachting zal de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) eind mei/begin juni rapporteren over de stand van zaken van de veranderingsagenda. Wij doen onze uiterste best om te zorgen dat de MCA adequate informatie verkrijgt over het segment van onze kantoren. We zijn net als u nieuwsgierig naar de inhoud van hun rapportage.

Ontwikkelagenda MKB van de Belastingdienst

Waar we ook nieuwsgierig naar zijn, is de Ontwikkelagenda MKB van de Belastingdienst, die vandaag wordt gepresenteerd. Er zal nu snel duidelijkheid komen over het verder inzetten van Horizontaal Toezicht door de Belastingdienst, een agenda waaraan SRA ook visie en input heeft gegeven.

Wat in een afrondende fase is, zijn de simulatieopdrachten voor de praktijkstage. Hier werken we nauw samen met Full Finance. Ik verwacht dat dit voor de zomer helemaal rond is. Voor onze kleinere kantoren zal dit een belangrijke ontwikkeling zijn.

 

Terug naar de overzichtspagina Lobby dagboek