Thuis in uw branche

Aanzuigend effect op de financieringsmarkt?

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 20-2-2018

Financieren in het mkb blijft nog steeds een belangrijk aandachtspunt in onze economie. Is de toegankelijkheid voor financiering te beperkt als gevolg van te weinig inzicht in het aanbod van geld; Of is de kwaliteit van de financieringsaanvraag de belangrijkste factor voor die beperkte toegankelijkheid?

In de bijeenkomst vandaag waarbij dit thema centraal stond, is een lans gebroken om meer inzicht te krijgen in de redenen van afwijzing van financieringsaanvragen. De logica doet veronderstellen dat met name (het verbeteren van) de kwaliteit van de aanvraag de belangrijkste factor is om het 'hoge' percentage afwijzingen op korte termijn bij kleine en micro-ondernemingen te verlagen.

Hierbij moeten we overigens wel in ogenschouw nemen dat er ten opzichte van het verleden een grotere populatie 'ondernemers' is ontstaan door de grote toename van het aantal zzp’ers. Daarnaast is de vraag of het percentage afwijzingen inderdaad 'te hoog' is.

Door de nadruk te leggen op de verbetering van kwaliteit én maatregelen te nemen om de drempel te verlagen naar professioneel advies, kunnen we in ieder geval een belangrijke stap zetten om het percentage afwijzingen te verlagen. Daarbij is het noodzakelijk om bij de te nemen maatregelen juist ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat te betrekken.

De kennis van aanbod en passende financiering kan op die manier in de slipstream worden meegenomen.

 

Terug naar de overzichtspagina Lobby dagboek