Thuis in uw branche

De eerste SRA-bestuursvergadering van dit jaar

Dagboek van de voorzitter

  • Publicatiedatum: 29-1-2016

De eerste SRA-bestuursvergadering van dit jaar. We gaan van start met een nieuwe, andersoortige bezetting. Roland Ogink van De Jong & Laan is vers aangetreden en Diana Clement fungeert nu vanwege haar functie van vice-voorzitter NBA als adviseur. Er staan veel onderwerpen op de agenda, dus we stropen onze mouwen maar eens goed op.

Naast de 'on going' zaken rond kantoren en stakeholders, discussiëren we over het punt van de verzwaring in de praktijkopleiding als het gaat om de vlieguren ten opzichte van de huidige RA variant. Misschien gaat het hier toch om een maatregel die kleinere kantoren kan raken bij de begeleiding van de noodzakelijk studenten van hun praktijk.

Ook besluiten we om gesprekken aan te gaan met de grootbanken (ING, RABO en ABNAMRO) over de 250 euro 'boete' die betaald moet worden als kredietrapportages niet via SBR worden ingediend.

Korting

In het kader van de implementatie van de maatregelen In het Publiek belang voor niet-OOB-vergunninghoudende leden hebben we gekeken naar de wijze waarop SRA deze kantoren kan ondersteunen. We hebben in ieder geval al geregeld dat kantoren die de cultuurscan via de NBA willen doen, een korting kunnen krijgen. 
 
We sluiten de dag af met een overleg met de NBA over de onderlinge reviewsystemen en de standpunten hierover richting de AFM. Net zoals we dat al jaren onder de aandacht hebben gebracht, geldt ook nu het bereiken van een level playingfield als voornaamste uitgangspunt. Ook bespreken we het verschil in toetsers en het verschil in de frequentie waarin we kantoren bezoeken en reviewen. Het is goed dat we als SRA vooroplopen maar we moeten er scherp op zijn dat we niet te ver voor de troepen vooruitlopen.