Thuis in uw branche

Vrijdagochtend stavanza-ochtend

Dagboek van de voorzitter

  • Publicatiedatum: 23-1-2016

Elke vrijdagochtend nemen we op het SRA Bureau de ‘stavanza’ door van onze belangenbehartiging. Hoe loopt een en ander, moeten we nog actie op oude en/of nieuwe zaken ondernemen?

Een van de zaken die nu aandacht vereist, is de uitgebreide controleverklaring die de werkgroep Toekomst van het accountantsberoep in haar rapport In het publiek belang introduceerde.

De NBA consulteerde, SRA reageerde en ook de werkgroep niet-OOB heeft een standpunt ingenomen ten aanzien van de uitgebreide controleverklaring in het niet-OOB-segment in haar rapport met doorvertaalde maatregelen voor dit segment. Dit standpunt werd met de goedkeuring van ditzelfde rapport door het NBA-bestuur impliciet geaccordeerd.

Maar nu blijkt dat de NBA omtrent dit dossier inmiddels al teksten aan het Ministerie van Financiën heeft voorgelegd, vooruitlopend op de implementatie en goedkeuring. Zie: NBA.nl De teksten wijken echter af van de standpunten van zowel de werkgroep niet-OOB als SRA. We besluiten onze zorgen te delen met de NBA. Juist ook omdat we als NBA en SRA in de voorlichtingsbijeenkomsten ten aanzien van de maatregelen In het Publiek Belang daarover anders (volgens het standpunt van de werkgroep niet-OOB) hebben gecommuniceerd. Benieuwd hoe de NBA dit oppakt.