Thuis in uw branche

Monitoring Commissie Accountancy

Dagboek van de voorzitter

  • Publicatiedatum: 20-1-2016

Het Persbericht van de Monitoring Commissie Accountancy ploft in mn mailbox. Het instellen van de onafhankelijke Monitoring Commissie Accountancy is één van de maatregelen uit het rapport ‘In het publiek belang’.

Sinds haar benoeming in juni 2015 heeft de Commissie ruim 25 oriënterende gesprekken gevoerd met de sector en haar stakeholders. Ook Nieuwegein werd aangedaan overigens…

Mede op grond daarvan is dit eerste werkprogramma van de Commissie tot stand gekomen. In het werkprogramma wordt uiteengezet op welke wijze de Commissie haar werkzaamheden zal uitvoeren en welke thema’s de komende periode specifieke aandacht zullen krijgen. De Commissie onderzoekt de sector vanuit een andere invalshoek dan de AFM.

Opvallend aan het werkprogramma vind ik onder meer het volgende (ik knip even uit het werkprogramma): ‘Het startpunt van de Commissie wordt bepaald door de 53 maatregelen die zijn opgenomen in het rapport ‘In het publiek belang’ en die fundamentele veranderingen in de sector tot doel hebben. De Commissie zal ten aanzien van deze maatregelen beoordelen of deze individueel en/of in combinatie:

  • het publiek belang dienen;
  • bijdragen aan het herstel van vertrouwen in het accountantsberoep;
  • maatschappelijke impact hebben;
  • tot de noodzakelijke cultuur- en gedragsveranderingen leiden;
  • de kwaliteit van de diensten duurzaam verhogen’

Het publiek belang dienen? Bijdragen aan het herstel van vertrouwen? Gaat de commissie nu nog eens dunnetjes het werk overdoen dat de werkgroep Toekomst van het accountantsberoep heeft gedaan? Om nog maar niet te spreken van de werkgroep niet-OOB en alle andere projectgroepen die de maatregelen uit het rapport verder hebben ingevuld?

Ook onder het kopje Implementatie schieten mn wenkbrauwen omhoog (knippend): ‘De Commissie zal zich voor zover mogelijk niet beperken tot de vraag of de maatregelen binnen de accountancy-sector daadwerkelijk worden geïmplementeerd (opzet en bestaan), maar ook of deze het beoogde effect hebben (werking). Daarnaast gaat het er om dat de maatregelen zowel naar de letter als de geest van het rapport ‘In het publiek belang’ worden geïmplementeerd.’

Hebben we in onze sector nu nog niet geleerd dat er altijd een spanningsveld bestaat tussen letter (rule-based) en geest (principle-based)? En wie bepaalt zo dadelijk de geest van het rapport? Geeft de werkgroep Toekomst in het accountantsberoep, de geestelijke vader van het rapport die invulling? Of bepaalt de commissie dat in haar nieuwe beoordeling of de maatregelen (individueel en/of in combinatie) de vijf eerder aangehaalde punten dienen? Ik voel een dillemaatje opkomen…

En daar komen er nog een paar bij, verder doorlezend. Tijdens de bestuursvergadering op 29 januari nog maar eens doorspreken met de collega’s.